1/72 Avia B-534 Eduard pod drobnohledem

23.12.2014 - 5 058 přečtení

Avia 01

Dnes se podíváme na "zoubek" testovacím výliskům nové Avie B.534 od Eduardu...


Dvaasedmdesátková Avia B-534 v provedení Eduard kontra „zbytek světa“

Olda Homola

Intro

Už delší dobu „vyhrožuje“ majitel firmy Eduard p. Šulc na Nymburském fóru a ve svých pravidelných měsíčních infech tzv. dvaasedmdesátinovou revolucí.
Až teprve letošní Novemberfest dal těmto „výhružkám“ konkrétní, tedy 3D plastovou podobu.
Účastníci si vyzkoušeli lisování právě této ultrahorké novinky, a také si odnesli testovací výlisky.
Já jsem sic na Novemberfestu nebyl, ale prostřednictvím „šéfa“ Modelfora, potažmo Modelwebu, se jedny objevily na mém stole. Výlisky jsem dostal primárně na stavbu (bude ve druhé části) se slovy „když to slepí taková lama jako ty, pak už všichni“…čili záměr byl zřejmý - otestovat, zdali je nová stavebnice od Eduardu skutečně tak dobrá, jak to o ní sám pan majitel firmy prohlašuje.
Nicméně, nedalo mi to neporovnat je s konkurencí, a to konkrétně shortrunem firmy RS Model a letitým KP. Je mi známo, že existuje ještě short-run firmy HR model, ten se mi však sehnat nepodařilo.

Eduard - první dojmy

Musím říct, že ač jsem se tomu – díky reklamě a masivnímu „propírání“ stavebnice na MF a NBK – podvědomě bránil, první dojem byl opravdu impresivní.
Neobvyklá jemnost detailů, čisté výlisky, rytí maličko širší než u MiGa-15 (díky Bohu, alespoň mi tam bude držet wash vodovkama), ale na dvaasedmu více než akceptovatelné.
Trošku mě zarazily - ultra jemné - pozitivní nýty, na skutečné mašině jsou rychlozámky ne nepodobné těm na např. Spitfiru. Nicméně není to nic, kvůli čemu bych si měl řezat žíly. Sice na mne působí dojmem, že zmizí, když se na ně člověk jen škaredě podívá, ale třeba se to na „ostrých“ výliscích ještě v dobré (tedy, v tomto případě negativně provedené) obrátí.
Trošku mrzí, že mezi žebry na křídlech, VOP a SOP není znázorněn větší „průhyb“ – tedy nějaký mikro tam údajně je, ale já ho bohužel ani proti světlu neobjevil... Chápu, že je to takto dle předlohy, ale přesto...
Testovací výlisky výtečným způsobem nafotil kolega Petr Chmelík, můžete si je prohlédnout v odkazu níže.
1/72 Avia B-534 od Eduardu (zkušební výlisky)

Souboj KP - RS model - Eduard

1.Kolo - seznámení s účastníky

Model z dílny KP

...zná asi každý – hrstka dílů, chudý kokpit, pozitivní,nicméně velmi jemné rytí, výlisky trpící značnými otřepy a nálitky...

Mnohem mladší, short runový RS model

...má slušně vybavený kokpit, jemnou negativní paneláž, velmi jemné pozitivní naznačení portů na křídlech a ocasních plochách, stejně jako plátno na trupu. Model má dokonce velmi pěkně naznačeno „přeplátování“ plechových přechodek VOP, SOP a spodního křídla. Největší necností této stavebnice je poněkud tlustší kabinka a nutnost většího začišťování a lícování dílů.

No a co Eduard?

Novinka roku 2015 těžící z 3D modelace a frézovaných kovových forem, hleďte prosím zde.

2.Kolo - bojovníci se vzájemně oťukávají

V tomto kole se zaměříme na visuální porovnání hlavních dílů stavebnic, a to trupů a křídel.

Již letmým pohledem zjistíme, že KP má malou hloubku trupu i křídla (ačkoli správnou délku i rozpětí), kapka kryjící trupové zbraně, stejně jako řada další paneláže bohužel neodpovídá.
V této fázi  je možné si povšimnout rozdílů mezi provedením křídel dvou hlavních rivalů, Eduarda a RS model - Eda má oproti RS delší křidélka,

což je způsobeno větší roztečí mezi vlastními žebry, jejich počet je totiž shodný s modelem od RS (15).
Na spodním křídle provedené plechové zesílení ("stupačka") je správně v šíři tří žeber a větší než u konkurence od RS.

Jedině model od KP má však naznačenu plechovou náběžnou hranu, nicméně tato snaha vychází poněkud "vniveč", protože na fotografiích skutečných strojů není charakteristické vlnkovité zakončení náběžky nijak zřetelné.

 

Naopak Eda má správně protažené přelepky žeber až na náběžnou hranu

Nicméně provedení - pokud srovnám s např. s velmi jemným položebrem kýlovky - je zbytečně výrazné a působí poněkud rušivě.
RS je někde "mezi", nicméně pro dané měřítko je to naprosto věrohodné a dostačující provedení   

3.Kolo - bojovníci přitvrzují

podrobnější porovnání trupů nám odhalí tyto rozdíly:

jak již bylo řečeno, hloubka trupu KP je menší, zde se zdá, že je i kratší, nicméně v tomto případě je naopak Eda delší o 2mm

zde je již pozice více vyrovnaná, nicméně je dobře vidět rozdílná délka RS a Eduardu - RS je kratší v přední části před kabinou o necelého 1mm, přičemž kryty motoru mají správnou míru (horní kryt motoru je délkově shodný s tím od Eduardu).
Naopak Eda delší v prostoru ocasních ploch - celé jsou posunuty o 2mm dozadu.
Srovnání proběhlo na měřítkovém výkresu s odpovídající délkou.Délkový rozdíl nám potvrzuje měření obou trupů oproti mírám skutečného stroje - 8,20m, tj.měřítkových 11,38cm. RS vychází 11,29 cm  a EDA 11,61cm
A když už probíráme ty trupy, ještě se zastavím u nýtování, resp. rychlošrouby kapoty. Eda, jak už jsem zmínil, je naznačil ultrajemnými pozitivními "tečkami", což je částečně správně, nicméně ještě chybí "matkoid" okolo těchto šroubů, viz skutečný stroj


Porovnání tvaru a rozměrů kýlovky, SOP a VOP nám přinese potěšující shodu, a to jak s výkresem, tak i mezi RS a Eduardem vzájemně (tmavší díly Eda, světlejší RS)

Ještě je možno zmínit provedení plátna na SOP a VOP.
V případě SOP a modelu od Eduarda nejsou položebra za normálních podmínek téměř patrné. Jsou totiž provedeny velmi jemným výstupkem,který odhalíme až při určitém nasvícení.
Bohužel i nástřik stříbřenkou tento detail nezvýraznil, proto se vkrádá otázka, jak bude daná partie viditelná po nástřiku tmavě zelenou.
RS má tyto položebra naznačeny stejným způsobem jako žebra, tj. měřítkově opovídající, jemnou pozitivní linkou, nicméně oproti Edí konkurenci ji jeden "výstupek", hned za plechovou přechodkou SOP-VOP, chybí.

Zde  srovnání se skutečností a nepotaženou kýlovkou.

V této souvislosti lze ještě zmínit, že stroje kusového čísla 194 a výše již měly instalovány poziční světla na kýlovce a spodním křídle. Eduard má svůj kit bez polohovek, RS naopak s poholovkami.
V obou modelech je jako možnost volby kluzná patka nebo ostruhové kolečko. Kolečko se taktéž začalo standardně dodávat od sér.č. 194, i když velká spokojenost s ním prý nebyla - Avie pak byla hůře ovladatelná na zemi.
Věčná škoda, že Eduard zcela odignoroval ztvárnění závěsníku Pantoff - pumy obsažené ve stavebnici mají na sobě "čudlíky" které se lepí na další "čudlíky", umístěné na spodní straně spodního křídla.

 

Dvakrát škoda, už protože RS tento díl ztvárnil velmi slušně, stejně jako hlavně palubních kulometů, vylisované zvlášť.. 


Ostatní díly stavebnic obou rivalů  jsou více-méně shodné, je možné zmínit lehce užší vrtuli u modelu od Eduardu,či větší hloubku a malinko jiný tvar chladiče téhož výrobce, ovšem dle mého názoru nic zásadního.

4.Kolo - rozhodující úder, KP odpadá

Nyní se dostáváme k dle mého názoru nejviditelnější, zásadnější, ale i spornější tvarové odchylce stavebnic RS a Eduardu, a tou je motorová skupina, resp. tvar spodní vany motoru a čelní části horního krytu. Srovnání s KP v této oblasti nemá vzhledem již výše zmíněným tvarovým neshodám větší smysl.
Spodní linie krytu motoru stavebnice Eduardu příliš neodpovídá – nejdříve je znatelný „zlom“ v místě, kde začínají „žábry chlazení“ a poté  příliš výrazné prohnutí do S v místě největší hloubky sacího kanálku.

Navíc,oproti "velkému originálu" jsou žábry chlazení naznačeny pouze mělkým rytím, namísto správnějších "výstupků" - jak to má RS.

RS ve stejných partiích působí přirozeněji, spodní kryt motoru je zde tvarován do jemného vydutí (těžko se to popisuje). Dle fotek se RS více přibližuje skutečným strojům, Eduard naopak spíše muzejní replice. Rovněž těleso sacího kanálu pod motorem je u Eduarda krapet mohutnější – je to pravděpodobně otázka desetin mm, ale i přesto RS zkrátka působí v této partii věrohodněji.

Horní kryt motoru v jeho přední zužující se části – RS má správnější, ostřejší lom - Eduard zde působí oblejším dojmem, taktéž je kapota v horní části o nějakou desetinku mm vyšší.


Pro větší kontrast jsem příslušné partie nastříkal stříbrnou barvou.
Zde horní kapota, první je EDA...

...a zde RS.

Pohledy na stavebnici Eduardu z boku:

bok levý RS ...

...a Eda.


spodek EDA


....porovnání oba....a pár fotek předlohy pro srovnání...

K tomuto bych však rád upozornil, že kryty motoru jsou tak tvarované, že v závislosti na světelných podmínkách se mění vnímání jejich tvaru. Nicméně, po důkladném studiu dostupných fotografií se přikláním k provedení zejména spodního krytu motoru á la RS Model.

5.Závěr

Eduard vydal výborně řemeslně zpracovaný a odladěný model naší nejslavnější prvorepublikové stíhačky , bohužel s jistými tvarovými odchylkami. Záleží na každém z nás, jestli jsou pro něj tyto odchylky natolik fatální, že model "odsoudí", a nebo nad nimi přimhouří oko.
Já osobně udělám to druhé, už i proto, že stavebně je to přímo paráda a balzám na duši modeláře.

 

 Konec 1. části

Druhá,volně navazující část, bude zaměřena na stavbu malé Avie z testovacích výlisků.

Olda Homola

Redakce Modelwebu děkuje firmě Eduard za poskytnutí recenzního vzorku.

Rubrika Eduard, Letadla - 1:72, Letadla - Náhledy do krabiček, RS models | 1 komentář

Komentáře

1 odpověď k článku “1/72 Avia B-534 Eduard pod drobnohledem”

  1. Mrteffson napsal:

    Mám pár nejasností:
    1)Kvalita plánků. Na všech srovnáních s plánem mi připadají Avie vyšší včetně KP.
    2)Jak je to s rozpětím. Není tedy Eduard větší?
    3)Jak je to s šíří trupu? Není RS v trupu v oblasti kabiny užší? Alespoň jsem četl zmínku, že kabiny nepasují a v dávné recenzi se o šíři trupu RS taktéž psalo.

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.