O ModelWebu

Od modelářů pro modeláře

Server ModelWeb vznikl díky Davidovi 'Maverikovi' Matuškovi, jako informační portál o novinkách na poli plastikového modelářství pro česko-slovenskou modelářskou veřejnost. Po změně vlastníka ModelWebu a ModelFora na skupinu 'M4' se ModelWeb zaměřuje na náhledy a stavební recenze produkce především česko-slovenských modelářských firem.

Dále se ModelWeb snaží přinášet aktuální informace o modelářském dění nejenom na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Jeho součástí je i přehled soutěží a modelářsky zajímavých akcí. Také modelářské kluby a klubové akce zde  mají své místo.

ModelWeb úzce spolupracuje s členy ModelFora a také vlastní recenzní stavby jsou presentovány v rámci ModelFora. Redakce ModelWebu není uzavřenou skupinou, ale autorem nebo spolupracovníkem ModelWebu se muže stát každý modelář který je přihlášen na ModelForu a má zájem psát něco pro ostatní modeláře.

Vzorky na recenze dostává redakce ModelWebu přímo od výrobců nebo prodejců a jejich seznam i s odkazy je uveden zde. Autoři náhledů, staveb a recenzí vyjadřují svůj osobní modelářský názor na kvalitu vzorků a práci s nimi, a jejich vyjádření se může odlišovat od názoru vedení redakce ModelWebu. Články vznikají nezávisle na redakci a také čtenáři ModelWebu mohou vyjádřit své názory v komentářích jednotlivých článků.

Máte-li dotaz, přání, připomínku, nebo s námi chcete spolupracovat, ať už jako autor nebo jako výrobce, či prodejce, napište nám e-mail.

Za 'M4' Monika Maratová a Petr 'DeSnek' Pastera,
administrátoři ModelWebu.