O poháry Luna Příbor

19.2.2024 - 256 přečtení

Soutěž plastikových modelářů - 1

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU a KROUŽEK PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ pořádají 24. února 2024 v Luna Příbor SVČ, veřejnou soutěž plastikových modelářů...

O poháry Luna Příbor 2024

44. ročník žákovské soutěže, 35. ročník juniorské soutěže


Soutěž plastikových modelářů - 1


 • Generální partner soutěže: SPECIAL HOBBY
 • Hlavními partnery soutěže: EDUARD


Hlavní soutěže

 1. ŽÁKOVSKÝ POHÁR
  získá žák mladší nebo starší s nejvyšším počtem bodů bez rozdílu kategorie.
 2. JUNIORSKÝ POHÁR
  získá junior s nejvyšším počtem bodů bez rozdílu kategorie.
 3. DIORAMATA
  Žáci bez rozdílu měřítka. Junioři + senioři bez rozdílu měřítka.

Doplňkové soutěže

 1. Soutěž o ceny firmy EDUARD
  Cenu získá model s nejvyšším bodovým ziskem z produkce fy. Eduard nebo model s použitými doplňky z firmy Eduard. Týká se všech kategorií z hlavní soutěže mimo dioramat.
 2. Soutěž o ceny firmy SPECIAL HOBBY
  Cenu získá model letadla s nejvyšším firmy SPECIAL HOBBY. Týká se pouze kategorie letadel z hlavní soutěže.
 3. Tematická soutěž modelů
  Modely z her Tank of Word a Blitz, IL 2

 4. Dělostřelectvo tažené i samohybné
 5. Pevnosti


Kategorie

Žáci mladší nar. 2011 a mladší 1b, 1c, 2a+2b, 2c
Žáci starší nar. 2008-2010 1b, 1c, 2a+2b, 2c
Junioři nar. 2005 - 2007 1b, 1c, 2a+2b, 2c
Senioři nar. 2004 a starší 1b, 1c, 2a+2b, 2c


Soutěžní pravidla

 1. Soutěže se může zúčastnit každý s libovolným počtem soutěžních modelů s tím, že jeho modely budou zařazeny do vypsaných kategorií po ověření údajů v přihlášce a zaplacení startovného.
 2. Pořadatelé si vyhrazují právo, v případě nutnosti, omezit počet modelů jednoho soutěžícího v téže soutěžní kategorii. Rovněž si pořadatel vyhrazuje právo v žákovských kategoriích, v případě pochybností o autorství modelu, vyzvat soutěžícího k obhajobě.
 3. Ze soutěže budou vyřazeny modely, které se v předchozích ročnících umístily na 1.-3. místě.
 4. Vyhodnoceni budou první tři nejlepší modeláři bez ohledu na umístění dalších modelů téhož modeláře v dané kategorii. To znamená, že v dané kategorii může jeden modelář získat pouze jednu cenu.
 5. Žáci a junioři dostanou diplom a věcnou cenu. V případě, že budou soutěžit v zastoupení (proxy) obdrží pouze diplom. Neplatí pro zahraniční účastníky. Protesty se nepřijímají.


Časový plán a startovné

Přejímka modelů: 8:00 – 9:30 hodin
Zahájení soutěže: 10:00 hodin
Ukončení soutěže: 14:00 hodin


Startovné

žáci a junioři 25,-Kč
senioři 25 Kč/model


Hodnocení modelů

Hodnocení modelů žáků a juniorů bude provedeno podle platných soutěžních a stavebních pravidel vydaných Svazem modelářů České republiky, senioři líbí-nelíbí. Komise rozhodčích budou stanoveny na místě soutěže před zahájením.


On-line přihláška

O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2024


Místo konání

LUNA PŘÍBOR, SVČ, Dukelská 1346, 742 58 PŘÍBOROrganizační výbor

Ředitel soutěže: Martina Kopková
Hlavní rozhodčí: Vladimír Vaňásek
Organizační zajištění: Jan Kellner, Lenka Nenutilová
Sponzorské zajištění: Ing. Karel Čvančara


Kontakt

Jan Kellner +420 792 473 540
telefon: +420 556 725 029
+420 725 920 173
e-mail: kopkova@lunapribor.cz
internet: http://www.lunapribor.cz


Rubrika Soutěže | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.