1/72 Cobra vs. Cobra III.

25.9.2014 - 5 542 přečtení

AZ model

Duo cum faciunt idem, non est idem...

MPM Production

Když dva dělají totéž,
není to totéž...
III.díl

Roman Randalf Kresta

Na ostří jedového zubu...

Dnes dokončím pitevní zprávu dvou hadů. Jak jsem zjistil v předchozí části, detailnější ohledání obětí odhalilo další rozdílná a problémová místa, která při prvním pohledu nebyla vidět.

Upřímně řečeno, není mi z toho moc příjemně...

Věž podruhé

V minulé části jsem vynechal jeden detail, a to provedení dna věže. Zatímco SH má dno s detaily mechanizace náklonu zbraní, u AZ je dno věže zcela holé.

Pro doplnění detailů u AZ bych vyžil lept od Brengunu nebo od RES-IMu či přímo odlévané věže stejného výrobce.

Motor

První rozdíl v této části, bráno odpředu, je ventilační otvor v čele "psí boudy". AZ nám nabízí široký šestihran, SH správně tvarovaný obdélník, leč pro změnu je jejich dírka úzká.

Oprava není náročná, u AZ srovnáme na čtyřúhelník a tenkou destičkou zúžíme, u SH lehce probrousíme.

Další odlišnost vykazuje otvor pro rotor v horní desce. Zde rozměry nemám, ale fotky jasně ukazují, že vnitřní hrana je na úrovni boků celé nadstavby. Takže SH má díru opět malou...

Rozšířit otvor u SH nebude problém, ale vyrobit nový lem, to už je vyšší dívčí. Ponechal bych to bez zásahu, respektive použil zakrytí otvoru, které se však z důvodu lepšího chlazení sundávalo...

Tvar přechodu přední části nástavby do trupu vytváří oblouk směrem dolů, přičemž u SH nacházíme zvlnění do "S" a ještě opačným směrem...

Zde o opravě nemá smysl přemýšlet, více práce než efektu a je to "přehlédnutelné".

Pokud byla většina předchozích rozdílů a odchylek +/- na hraně přijatelnosti, celé uložení a oplechování motoru je natolik rozdílné, že tady to již nelze tolerovat. Zde jasně vidíme zcela rozdílné tvary!

Největší rozdíl jsme shledali u motorů. Udávána šíře trupu přes motory v nejširším místě (přisávání) je 98,1 cm (měřením zjištěno 97 cm).

V měřítku 1/72 to tedy dělá 13,625 mm. Při sesazení nasucho bylo naměřeno 13,67 mm u AZ a 16,33 mm u SH. Řez trupem je veden v místě motorové přepážky (na výkresu K-K) a vypovídá zcela jasně. Rozdíl v šířce 2,66 mm je již na první pohled viditelný, o tvaru raději ani nemluvě...

CobraMotor

Přeměření po slepení, kdy díly neuhýbají, vypadá ještě hůř, rozdíl vzrostl na 2,7 mm, přičemž výše uvedená přepočtená šíře do měřítka dle technické dokumentace má být 13,625 mm.

V tomto bodě zcela propadla Cobra od SH, kde asi zapojili nějakou uměleckou tvořivost, protože si jinak nedovedu takovou tvarovou i rozměrovou odchylku vysvětlit. Navíc při velkém množství dostupných fotek a hlavně možností si přeměřit originál...


Vzal jsem si pro srovnání ještě další dva starší modely AH-1G. Prastarý Matchbox je OK a i ta zelená hrůzostrašnost od Mastercraftu je značně blíže své předloze než nejnovější stavebnice Cobry, a to je fakt velice smutné...

CobraCut2

Opravu tvarové a rozměrové chyby u SH nevidím vůbec reálně. Možnost vylití epoxidem a drastického přebroušení hran a šířky je sice použitelná, ale kdo se do toho pustí? Zvažoval jsem vyříznutí celé motorové sekce z AZ a naroubování na SH, jenže nesedí ani šíře trupu. Parciální výměna krycích "plechů" by snad byla průchozí, ale to je značně komplikované.

Je otázka, zda se výrobci vyplatí opravovat formu, jak se v poslední době stalo v našich krajích zvykem a jak je často "experty" z modelářské komunity požadováno. Spíše se s touto chybou budeme muset smířit nebo použít stavebnici od AZ jako opravnou sadu...

S motory souvisí i jejich sání, či vstupy vzduchu, jak kdo chce. Zde mají opět oba výrobci zcela odlišný pohled na věc - AZ předkládá holý povrch a dvě žebra/výztuhy před hranou sání, SH nabízí cosi jako žábry žraloka.

Skutečnost je taková, že ty dvě žebra se využívaly jako opora pro síťky (s dalšími menšími výztuhami) proti nasátí nečistot. Toto se používalo převážně ve Vietnamu, kde v džungli o možnost nasátí cizích předmětů nebyla nouze.

Snadno tedy zjistíme, že u AZ krycí síťky neřešili a rozumně ponechali prostor před sáním prázdný, plus žebra jsou v případě stavby stroje bez nich snadno odstranitelná. Zatímco u SH se pokusili síťky znázornit s výsledkem, který se dle mého názoru nepovedl. Udělali by asi lépe, kdyby toto nechali na leptech a do stavebnice dali sání bez žeber a mřížek připravené pro verze Q/S (což prezentovali již dříve renderech) a přidali ty dvě žebra samostatně.

Pokud by se někdo chtěl pustit do úpravy SH, nečeká ho snadná cesta. Stávající "žebírka" bude třeba odfrézovat, případně vyrobit dvě nová žebra a ty překrýt jemnou síťovinou. Navíc v drtivě většině případů byly malé výztuhy prohnuté...

Každopádně doporučuji dobře nastudovat fotografie a těmi se řídit.

Výfukovou trysku od motoru vidí také každý jinak.

Realita ukazuje, že by bylo vhodné zapomenout na příruby; a to v obou případech.

V případě AZ je sice tvarově správně, ale bez ztenčení to bude jak pěst na oko, stupňovaná příruba od SH mi přijde zcela vymyšlená.

Ve skutečnosti je celá tato pasáž "dvoustupňová", kdy ve vyústění v trupu je jen malý prstenec, jakási průchodka, a mezi ním výstupem z motoru je mezera, do které se přisává vzduch (z těch malých otvorů na krytu) a chladí spaliny.

Zde bych o opravě neuvažoval a použil dodávaný materiál - u AZ doporučuji trysku vlepit s přesahem dozadu, je dost hluboká a nasimuluje to vzhled předlohy. Mělká tryska od SH toto řešení neumožňuje, zde bude potřeba vyrobit z tenkého plastu nebo plechu nové vyústění. Odvážnější mohou zkusit trysku od AZ...

Nejsnadnější však bude vyhledání správné kamufláže s použitím přídavné výfukové roury pro odvod horkých spalin nahoru (občas zvanou pro svůj tvar WC).

Výfuková tryska od AZ potřebuje ještě jednu opravu, na několika stavebnicích jsem ji našel s malým nedostříknutím okraje. Nutno lehce zbrousit do roviny a opět hranu zaostřit. což díky její hloubce nebude viditelné.

Rotory

Rotory na první pohled moc rozdílné nejsou, AZ chybí příčka, kterou doporučuje v návodu vyrobit. Osa rotoru s ovládáním však vypadá rozdílně (SH nabízí ještě variantu pro odkrytou transmisi o jiné délce).

Na první pohled další odlišnosti nenacházím, jeden rozdíl zde je poněkud skrytý. Profil listu hlavního rotoru se liší. Sice ne mnoho, ale z pohledu reálné funkčnosti dost zásadně. Rotor je definován jako "rotující křídlo", ale to neznamená, že jeho listy mají mít profil jako klasické křídlo. Vztlak se vytváří náklonem listu, nikoliv profilem, to by se vrtulník zvedal i při volnoběhu na zemi.

Zde je správně AZ, SH má právě ten chybný profil křídla.

Drobností už pak je malý trim na rotoru u SH, který má naopak správně na koncích očka pro úvaz při odstavení.

Oprava je v tomto případě asi zbytečná, tato chyba není vidět, pokud se nepodíváte kolmo na profil listu a nevíte, co máte hledat. Lze přebrousit po celé délce, ale to přijdou k úhoně detaily zavěšení listu do hlavy rotoru...

Trimy u SH zvažte zvětšit, toto vidět je.

Větrací otvor

V této sekci je ještě jedno místo, které si zasluhuje naši pozornost. Tím je větrací otvor na levé straně pod motorem, který zdánlivě vypadá u obou stejně, ale ve výsledku bude efekt rozdílný. V případě SH bude síťka v otvoru příliš hluboko, což bude vidět.

Původ této chyby vidím v použité předloze - muzejní kus, který má tento otvor navíc obráceně, což původně bylo i na modelu a oprava formy je na dílu vidět.

Cobru přiblížíme realitě jednoduše - osazení pro mřížku zevnitř trupu odstraníme, stejně tak i z mřížky samotné a přilepíme. Případně místo plastového dílu imitujícího mřížku použijeme přímo jemnou síťovinu.

Křídla a lyže

Lyže jsou bez výraznějších odlišností, SH má navíc kotvení pro transportní kolečka a ostruhu na zadním nosníku.

Pohled na fotografie ukazuje, že něco málo by se hodilo doplnit.

Kdo bude chtít AZ Cobru na transportních kolečkách, bude si je muset vyrobit (či znárodnit od SH) a doplnit na ližiny jejich uchycení (nebo použít reálnější lept od RES-IM). V obou případech pak bude potřeba dle konkrétního provedení "ostruhy" doplnit nebo u SH odstranit. Nebyly u všech, ale častěji byly a to i na předním nosníku, kde chybí u obou stavebnic.

Obě Cobry mají také vpředu naznačená úvazová očka, která však bude třeba provrtat nebo nahradit lepty - tento detail je vidět.

Křídla, mimo rozdělení na poloviny u SH, nejeví zásadních odlišností, různou paneláž nepočítám.

Rozdíl je však v případě rozpětí a šířky trupu, z čehož pramení i drobná tvarová odlišnost.

V případě AZ doporučuji přebroušení a případné dorytí horní části, povrch je lehce zvlnění vinou plného křídla z jednoho kusu a díry pro závěsník na spodní straně. SH má křídla dělená, doporučuji uvážit lehké přibroušení odtokových hran a následné ztenčení čepu na koncovém závěsníku.

Ocasní křídla sice na první pohled vypadají stejně, ale ďábel se skrývá v detailu. Rozdílné je výsledné rozpětí i úhel šípovitosti.

Případná lehká korekce šípu a úhlu náběhu neuškodí, nutná však není. Doporučuji srovnat s fotkami a tím se řídit.

Ocasní partie

Na ocasním nosníku se v horním krytu nachází náhon vyrovnávacího rotoru, kryt je dělen na několik částí a se odklápí doprava na klavírovém pantu. Vlevo jsou zámky krytů.

Tuto část správně ztvárnili u AZ, konstruktéři u SH nasáčkovali zámky na obě strany.

Tento detail není moc viditelný, pokud bude někdo toužit po opravě SH, doporučuji přes zámky na pravé straně přilepit tenkou nit vytaženou z rámečku. Na druhé straně pak doporučuji obrousit velkou krytku a narýt nebo nalepit novou, správného tvaru.

Samotný ocas moc rozdílů nevykazuje, pouze AZ chybí "protikus" na straně bez vyrovnávacího rotoru a u SH působí přeplátování poněkud masivně.

Cobře od AZ doporučuji podle fotek vyrobit a doplnit chybějící detail proti rotoru. Ztenčil pláty u SH asi nemá smysl, napácháme víc škody než užitku.

Překryt kabiny

Překryty kabiny jsou posledním bodem, u kterého se zastavím.

Jak se dá již očekávat, oba výrobci řeší překryty zcela rozdílným přístupem. Zatímco AZ dodává silnější překryt vcelku, u SH máme malé tenké lego o pěti částech, jehož složení si vyžádá určitou pozornost. Vzhledem ke konstrukci je překryt od AZ méně vypouklý, u SH díky jednotlivým dílům více.

Překryt u AZ potřebuje srazit hrany směrem k trupu a eliminovat vznikající schod nebo použít acetátovou, kterou vyrábí Pavla Models. Kabina u SH je hodně tenká, takže opatrně při manipulaci a doporučuji ji udělat otevřenou, odtáhne to pohled od tvarových nepřesností.

Cena

Posledním bodem srovnání, které na kvalitu a přesnost skutečně vliv nemá, je cena stavebnic.
AH-1G od SH se na našich e-shopech vyskytuje v cenách od 330,- Kč. Cobra od AZ model je k mání od 199,- Kč.

Navíc jsou k mání i čisté rámečky, SH bude (pouze ?) na E-Dayi prodávat sadu rámečků za 180,- Kč, AZ prodává svůj oblíbený JoyPack se třemi sadami rámečků v cenách od 279,- Kč. Stačí najít toho správného prodejce...

Závěrečný pitevní nález

Obě Cobry se narodily životaschopné, leč s výše popsanými defekty, které budou přinášet určitá omezení a nedůvěru majitelů stavebnic. V obou případech je k dokonalosti více či méně daleko a genetický výzkum v obou stájích by se měl hluboce zamyslet, jak dál v genezi nových přírůstků.

  • AZ Cobra vykazuje parametry odpovídající předloze a přestože PP nebyly doloženy, lze ji prohlásit za typického představitele svého druhu.
  • SH Cobra má parametry předloze se volně blížící, nicméně příměs jiných ras je dost viditelná a proto označení kříženec se mi zdá zcela na místě.

Závěr

Když před něco více než rokem vyšla Cobra u AZ, bral jsem to jen jako další model, který si snad někdy postavím, ale jinak mě tento typ nijak dvakrát nezajímal. Poté, co vyšla druhá a já se nechal uvrtat do tohoto srovnávání, patří Cobra z mého pohledu k těm hlouběji probádaným strojům.

Příprava na články obnášela i průzkum dostupných materiálů a podkladů k AH-1G, kterého je skutečně dostatek. A tohle právě nechápu, že i přes velké množství dostupných podkladů se podařilo vygenerovat tolik chyb a nepřesností. Když uvážím, že u nás létá Cobra shodná s Géčkem na cca 85% a že majitel je ochoten nechat stroj prohlédnou, ofotit a přeměřit, musím konstatovat, že tady někde se stala velká chyba v připravě.

Poslední rok se nesl v proklamovaném očekávání narození dobré Cobry, což se nakonec i vyplnilo. Vyplnilo, pokud se na ni podíváme školním pohledem, kdy dobrá je za tři, zde s přimhouřením oka a poněkud odřenými boky.

Je zde tedy jasná otázka, zda se vyplatilo čekat na trojkaře, když je k dispozici dvojkař...
...navíc to je dvojkař, který oznámil své zlepšení.

Pozn.: jsou použité i fotografie dalších verzí, které mají pasáže shodné s variantou G, ze které vychází pozdější verze S, Q a F. První verze Q a S jsou přestavěné právě z G. Použité fotografie mohou podléhat autorským právům a byly použity pouze pro tuto analýzu.
Rozměry byly čerpány z fyzického přeměření a dokumentace "české" Cobry TAH-1P. Rozměrový náčrtek najdete ve schvalovacím dokumentu na poslední straně.

Roman "Randalf" Kresta
MK Apolo Kopřivnice

Redakce Modelwebu děkuje oběma výrobcům za vydání zajímavých modelů, díky kterým má "odborná modelářská veřejnost" opět důvod se pohádat.

Rubrika AZ model, Prosektura, Special Hobby, Vrtulníky - 1:72 | 2 komentářů

Komentáře

2 odpovědí k článku “1/72 Cobra vs. Cobra III.”

  1. Ľubomír Kerék napsal:

    ja teda tvarové odchylky zásadne neriešim ale toto prevedenie recenzie ma zaujalo a myslím že si roman odviedol fakt dobrú prácu ...

  2. Jaroslav 'J.T.C.' Supík napsal:

    Souhlasím s výš uvedeným komentářem.

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.