1/48 Fairey Firefly FR Mk.I – Special Hobby – stavba a vlastní úpravy 1. díl

28.5.2014 - 3 893 přečtení

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Stavba modelu Fairey Fireflay FR Mk.I od Special Hobby, měřítko 1/48, shortrun s vlastními úpravami.

FireFlay 1. díl - úprava povrchu modelu - exteriér

Marek "Mause" Myšák


Model: Fairey Firefly FR Mk.
Výrobce: Special Hobby
Měřítko: 1/48
Katalogové číslo: SH 48131


Úprava křídel, trupu a nýtování dle výkresu z publikace REVI č. 10/96

Stavbu jsem zahájil prohlídkou dílů a rozvržením stavby. Výlisky Special Hobby jsou vcelku nic moc, takže s každým dílem je nutno si extra pohrát a každému je nutno věnovat extra pozornost. Díly ve stavebnici mají proměnnou kvalitu, zatím co díly do kokpitu jsou v celku povedené, tak povrch křídel není nic extra.


Jako největší slabinu stavebnice vidím ve zvoleném druhu plastu, je extrémně tvrdý, proto jsem upustil od dalších úprav a otevírání a navíc, bylo by škoda rozbít krásný tvar tohoto letadla. Takže jsem se rozhodl, že provedu opravu povrchu, otevřu kokpity, které doplním o detaily z vlastní produkce a stejně tak i upravím podvozkovou šachtu.


Pomocníkem při stavbě mi byly také záběry z internetu z dohledané z běžného vyhledávače Google, kde se dají najít i různé stavby od jiných modelářů. Držel jsem se také fotografií z publikace Squadron Signal Fairey Fireflay in action Nr. 200, již zmíněný výkres z publikace REVI č. 10/96 a také záběry nalezené na internetu.


Při sestavení kokpitů a detailů mi také napomohly záběry na odlitky, jež mají ve své stavebnici Grand Phoenix F.F. Mk.I, kterých jsem se držel jen orientačně, jelikož jsou dle mého názoru až pro pozdější verze (např. Mk.IV a i na internetu je mnoho záběrů právě až na tuto pozdější verzi), tedy držel jsem se výlisků ze stavebnice a ty až vylepšoval, nebo nahrazoval.


Nelze úplně jednoznačně dohledat ty skutečně správné detailní foto. Proto jsem díly postavil tak, jak odpovídaly tomu, co se mi podařilo dohledat na internetu a dle toho, co jsem měl k dispozici. Dohledal jsem také fotky od Modelářů Cheb, které dávají krásné pohledy do podvozkových šachet a na vedení trubek, díky kterým jsem mohl detailně udělat vedení v šachtách.
K nýtování jsem použil nýtovací kolečko RB s roztečí 0,75 mm, odpovídající měřítku 1/48, uchyceného ve sklíčidel na skalpely. Nutná byla úprava výstřelných kanálů, pohled na původní výlisky a po úpravě a začištění, frézování je patrný no fotografiích, kde jsou místa označená šipkami.


Následovalo kompletní přerytí paneláže a prohloubení rytí, jelikož bylo moc mělké a místy se ztrácelo. Nutno bylo také prohloubit linky oddělení křidélek, které byly stejné, jako okolní rytí paneláže.


Na nýtovací kolečko je třeba dost tlačit, jelikož plast je dost tvrdý, jak jsem již uváděl. Z těchto důvodů a vlivem pnutí plastu je nýtování někdy dost komplikované a kolečko se těžce po povrchu vede a snadno ujíždí. Na povrch jsem si překreslil nýtové řady tužkou a nýtoval jsem dílem podle předkreslených linek, dílem pomocí plastového pravítka, podlepeného oboustrannou lepící páskou zn. Aero, běžně dostupné pomůcky zakoupené v papírnictví. Pokud použijeme pravítko, je nutno nýtovat na plastové podložce, jinak by se na pravítko lepil papír, nebo jiný podklad pracovního stolu.


Přerýt krytky kulatého průřezu, bez šablony se nepovedlo, vyšla mi z toho na několika místech brambora, jelikož kulatou šablonu nemám a jak je plast tvrdý, vyseknutý otvor v dymo pásce nebyl postačující. Eduard přichází novými sadami rycích šablon, leptaných do ocele, což zaručuje správnou tuhost šablony a doporučuji si je pořídit, při obdobných úpravách povrchu. Tedy kulaté krytky až v samém závěru, před barvením, osadím plastovými kolečky, vyseknutými vyrážečkou a naznačím tak vystupující krytky nad povrch. Stejně tak lze postupovat i na krytech zbraní.


Původní naznačení šroubů jsem přetmelil a vytvořil nové pomocí kornajsny. Ta vytváří malý kroužek otisklý v povrchu plastu, který je velmi realistický, opět označenou šipkou na fotkách.Pohled na původní výlisky z první recenze pohledu do krabičky, jako měřítko pro porovnání úpravy povrchu modelu.Po hrubé úpravě křídel jsem také opravil prohloubení linek paneláže na polovinách dílů trupu a onýtoval obě poloviny trupu. Před tím jsem také upravil povrch směrového kormidla, který se mi zdál moc mělký, ten jsem zaškrábal skalpelem a vyfrézoval frézkou. Mým záměrem je naznačení plátna na povrchu směrovky, který provedu buď nalepením kapesníčku z papíru a nebo nástřikem několika vrstev surfaceru 500, ale až po slepení obou polovin k sobě, tedy v průběhu stavby.


Po onýtvání povrchu jsem na přední část nalepil sací kanály ke křídlům. Díly sacích kanálů měly otřepy. Bylo nutné je celé zabrousit a upravit. Také jejich osazení nebylo 100%, budou třeba mírně tmelit, ale až při kompletaci draku. Opět jsem na krytu motoru naznačil kornajsnou vruty krytů a u kořenů křídel jsem vrtáčkem 0,3 mm odvrtal výraznější nýtky okrytování plechů, viz šipky na fotografiích.Po doladění trupu jsem se vrátil ještě ke křídlům a dodělal opravy jak v rytí, tak i v nýtových řadách, kde mi místy nýtovací kolečko uteklo, jak jsem již uváděl z důvodů tvrdosti plastu.


Nejkritičtějším místem pro nýtování byly kruhové profily šachet podvozku a jejich lemy, označeno také šipkou na fotografiích. I zde na křídlech jsem tedy kornajsnou naznačil šrouby krytů, výrazněji jsem oddělil klapky a křidélka. Jako rydlo používám žiletkovou pilku a jejich odlomky.


Zkosení prostoru křidélek u hrany křídla, jsem provedl zaškrábání skalpelem. Křidélka a jejich porty jsem naznačil zahloubením, což je pro tento účel naznačení postačující, ideální by bylo je zaškrábat, což jsem z důvodů uváděné kvality plastu vynechal.


Místy, hlavně na problematických místech (záhybech, koutech, ztenčených místech), jsem si při nýtování vypomohl špendlíkem přidělaným do kusu dřevěné kulatiny, kdy špičku jsem využil jako píchátko do nýtových dírek, kterým se dají částečně i mírně posunuté řady nýtů srovnat.


Na závěr jsem také výrazněji srazil odtokovou hranu křídel, jelikož původní je příliš tlustá. Použil jsem skalpel na zaškrábání a hrubý smirkový papír.Blíže jsem se zaměřil s dokumentací na vodorovné ocasní plochy, jelikož je lze fotograficky lépe zachytit vcelku a v detailu. První fotka ukazuje výlisky odříznuté přímo z rámečku a v detailu je vidět slabina celé stavebnice.


Díly jsou nevýrazné, linky slabé a samotná křidélka ovládání nevýrazná. Také díly jsou poměrně tlusté a je nutno je přejet na smirkovém papíře na styčné ploše. V následném kroku jsem křídla upravil proškrábnutí, křivé linky zatmelil a také jsem tmelil místa, kde mi ujela pilka a nebo skalpel, při oddělování křidélek. Plast je tvrdý a proto je to vcelku rasovina. Na závěrečné fotce jsou vidět křídla přerytá, onýtovaná a detailovaná, lze tedy porovnat posun mezi díly z rámečku a díly upravenými.Závěr a zhodnocení


Závěrem tohoto prvního dílu lze říci, že linky paneláže relativně sedí s výkresem z publikace REVI (sem tam nějaká linka schází), místy nalezneme linku mírně posunutou a to hlavně na křídlech, ale není to nic tragického, co by se muselo řešit a proto ani já jsem to na modelu nijak neřešil.


Místy jsou i linky posunuty zrcadlově, tedy některé linky na levé straně křídla jsou vedeny jinak, než na pravé, většinou jsou to jen setinky milimetrů a přijdeme na to až po onýtování, kdy řady nýtů odhalí tyto drobné nepřesnosti a posuny linek. Nijak jsem to neřešil, jelikož ve spleti linek paneláže a řad nýtů, se tyto drobnosti doslova ztratí.


Předloha stavebnice je opravdu krásná, je to prostě nádherný éro, daní za to vše je příliš náročné následné zpracování povrchu. Zde si myslím, že firma Special Hobby neměla šetřit na formách a měli vyrobit kvalitní, kovové formy, které by umožnily kvalitnější vylisování všech dílů a tím by odpadla náročnost při úpravě povrchu.


Také zvolený plast není úplně rozumným řešením. Při jeho pracování jsem zjistil, že jeho tuhost a tvrdost je dokonce proměnná. Odhalilo to právě protahování linek. Vzhledem k nutnosti úprav povrchu (samozřejmě někteří modeláři se smíří s povrchem tak, jak je nabídnut ve stavebnici), nedoporučuji stavebnici začínajícím anebo nezkušeným modelářům, jelikož taková stavba by je mohla odradit a model by nemuseli dokončit. I já jsem si musel občas odskočit k jinému modelu, abych toto dílo vůbec mohl dokončit.


Pokračovat bude další díl, úpravy interiérů a podvozkové šachty ... již zanedlouho.


Marek "Mause" Myšák


Redakce Modelwebu děkuje firmě MPM production za poskytnutí vzorku k recenzi.

Rubrika Letadla - 1:48, Letadla - Stavební recenze, Special Hobby | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.