1/72 Bf-109G – srovnání

31.1.2014 - 5 955 přečtení

109g6-fin

Nový Messerschmitt Bf-109G od AZ modelu značně rozhýbal modelářskými fóry nejen u nás. Obstojí nová stodevítka z domácí produkce oproti konkurenci?

Gustav, Gustav, Gustafson od A do Z
část I.

Roman 'Randalf' Kresta

Název: Bf-109G
Výrobce: AZ model + Airfix, FineMolds, (Revell, Academy,(Haswgawa, Italeri))
Měřítko: 1/72

Srovnání ?

Původně tato recenze byla plánována jako rozměrové srovnání nového Gustava od AZ modelu s ostatními dostupnými stodevítkami. Kolegové na ModelForu však toto již provedli, a to dost důkladně a do hloubky - dovolím si doporučit k přečtení. Díky tomu máme hned na úvod jedno nepříjemné zjištění - rozměrově 100% přesná Bf109G-6 v měřítku 1/72 NEEXISTUJE. Na druhou stranu můžeme konstatovat, že odchylky u těch povedenějších nejsou až tak velké a pokud nemáte tento stroj totálně v oku, asi si jich ani nevšimnete. Pravověrní mezkofilové (nebo mezkové) doufám prominou.

Pokusím se tedy podívat na dostupné modely Bf-109G v měřítku 1/72 a porovnat, co z nich běžný modelář může postavit a s jakým výsledkem. Pro srovnání jsem vzal modely Airfix, FineMolds a AZ model, plus částečně Revell a Academy, které jsou nekompletní stavebnice. Na další dva Gustavy od Hasegawy a Italeri nahlédneme virtuálně přes scany návodů.

Protože jakákoliv recenze je subjektivní pohled autora na věc, tak jsem přemýšlel, jak toto srovnání alespoň nějak zobjektivnit a došel jsem k závěru, že použiji část z pravidel SMČR pro hodnocení plastikových modelů letadel. Konkrétně část II. s názvem Detaily hodnotí provedení draku, prostory osádky, pohonné jednotky, podvozky a výzbroj a výstroj. Pro přesný výklad si vás dovolím odkázat na web SMČR.

Srovnání bude dvoudílné a v závěru druhé části pak očekávejte vyjádření i dalších kolegů z redakce ModelWebu.

Provedení draku

Hodnotí se vyznačení pohyblivých částí VOP, SOP, křidélek, klapek, slotů či sklopných náběžných hran, spoilerů, brzdících štítů, kryty a krytky, překryty kabiny, pumovnice, paneláž.

V případě křídla je něco odděleno pouze u AZ, kde je spodní část klapky vylisována samostatně a umožní její vysunutí bez řezání. Mimo to konstrikce křídla u AZ, FM a Airfixu má křidélka a klapky v jenom kuse (spodní část křídla je o ně "ořezána"), takže je lze snadněji odříznout a vychýlit.

Naznačení paneláže je mimo Airfix jemné, pro většinu dostačující, dodatečné protažení však neuškodí. Nejtenčí spáry jsou u modelu Fine Molds, u AZ to je decentnější Airfix. S výjimkou AZ je naznačení dělících spár pohyblivých ploch vyznačeno stejně resp. neznatelně silněji než paneláž, takže proškrábnutí bude potřeba. Nicméně zvýraznění pohyblivých ploch bych provedl i u AZ.

Co se týká dalších detailů na křídlech, má Airfix naznačeno prověšení plátna na křidélkách, porty křidélek má vyznačen AZ a FM a AZ má navíc i naznačeny nýty na klapkách. Revell je zde zcela holý.

Povrch trupu je na tom podobně jako křídla, paneláž dostatečně naznačená, poněkud hrubší u Airfixu a někde mezi u AZ.

Výškovky jsou u všech nedělené a směrovku lze vychýlit bez řezání u AZ (pro starší nižší verzi), FM a Revellu, i když u Revellu to není úplně pravda - protikus v pevné části SOP je vylisován v ní.

Hasegawa, Academy i Italeri navíc řeší variantnost ocasních ploch jejich výměnou, přičemž dělení je umístěno do oblasti šestého, resp. sedmého trupového žebra za kabinou. AZ variantnost řeší až v místě směrovky samotné.

Na závěr této kapitoly přidáme pohled na reálnou předlohu...

Zde jsme docela na stejné vlně u všech srovnávaných stavebnic, poněkud silnější rytí nacházíme u Airfixu, a o něco lépe vychází AZ. FM má naopak rytí až moc jemné a mnozí jej protáhnou rydlem nebo žiletkovou pilkou. Pro ty, kteří budou chtít model "rozhýbat", je méně náročná cesta u modelů, které mají klapky a křidélka vylisovány v jednom kuse, tedy AZ, FM a Airfix.

Prostory osádky

Hodnotí se provedení všeho, co se nachází v prostorách pracoviště stálých členů posádky mimo zbraní.

Základ pilotního prostoru, podlaha a přístrojová deska, je realitě nejblíže pouze u AZ s FM. Revell si poněkud domyslel bočnice přístrojové desky, Airfix jen naznačuje sedačkou vetknutou do boků, že tady někde patří pilot...

V případě AZ a FM se na podlážku lepí vana pro sedací padák pilota a pro opření zad je jen plech, tak jak to bylo v reálu, ostatní koketují s variacemi na kompletní sedačku.

Papírové srovnání vychází nejlépe pro Italeri, kde vidíme shodné provedení s řešením AZ a FM, Hasegava i Academy jsou blíže Revellu.

Boční vybavení v kabině je nejdetailněji provedeno vylisovaným reliéfem u modelu AZ, kde skutečně bude stačit správně vybarvit a je hotovo. U dalších výrobců je vybavení boků kabiny více či méně schématické, pokud vůbec je - Airfix má jen holý plast.


Na ochranu pilota ze zadní polosféry, tedy na plech za hlavou pilota, myslí u AZ a FM rozumně, kdy je to řešeno samostatným dílem. Toto je plus pro případ stavby s otevřenou kabinou, protože se plech odklápěl spolu s překrytem. Stejně tak mají ochranu vyřešenou Hasegawa, Italeri i Academy, Revell ochranu lisuje přímo s trupem a mimo to nevypadá ani moc dobře a současně tento díl přidává na průhledném rámečku s kabinou, takže z trupu odřezat a použit jiný. Airfix to neřeší.


Na další výrazné drobnosti do interiéru, jako jsou pedály, trimovací kolo či zaměřovač myslí v největší míře AZ. FM má pedály nalisované na přepážce a trimovací kolo naznačeno na trupu, Revell má pedály na na podlaze a kolo rovněž jen naznačené. U Academy trimovací kolo zjednodušili na jedno, pedály jsou součásti podlahy, stejně tak Hasegawa i Italeri.

Zaměřovač jako samostatný díl má pouze AZ a FM, předlisovaný pokus na přístrojové desce nalezneme u Revellu a ostatní taktně mlčí...

Knipl, neboli řídící páku mají mimo Airfix všichni a docela i dobře provedenou, s ohledem na zmenšení do měřítka.

Překryt kabiny je na tom u všech hodnocených modelů stejně - je v jenom kuse a přijatelně průhledný, ale pokud budeme kabinu otevírat, doporučil bych uvažovat o alternativě z fólie.

Z pohledu interiéru je Gustav jednoznačně vybaven nejlépe od AZ a úroveň vybavení kabiny klesá postupně v řadě FM-HAS-ITA/ACA-REV-FIX, kdy poslední Airfix je i přes nové formy řešen jak v šedesátých letech sedačkou na tyči. Ostatně z fotografií je to zřejmé na první pohled.

Pohonné jednotky

Hodnotí se provedení motorů, výfuků, vrtulí, rotorů, vstupních kanálů, výstupních trysek, pomocných vstupů a výstupů turbospouštěčů a převodové soustavy, mřížky a žaluzie chladičů, pomocné a startovací motory (pevné i odhazovací) apod.

Mimo Fine Molds jsou všechny ostatní modely se zavřeným motorem. Pokud by však byl zájem u FM motor nechat otevřený jen tak ze stavebnice bez dalších úprav, to bych nedoporučoval, přeci jen je dost zjednodušený a kryty motoru rovněž, nehledě na jejich tloušťku. Nicméně dobrý základ pro něco více by tu byl. Celkově v této sekci není co více probírat, maximálně se zaměřit na provedení paneláže a dělení krytů, případně se podívat řešení na horního krytu s výstřelnými kanály trupových zbraní (více v druhé části).

Základ vrtule máme stejný u všech modelů - vrtule složená z kužele, listů vrtule a zadního krytu je u všech stejná. Hasegawa a Italeri jde o krok dále a listy má řešené jednotlivě, což vyžaduje větší pozornost při sestavení. V zámečku AZ nalezneme vrtule dvě - jedná se o univerzální výlisky pro více verzí. Vrtule u Revellu působí hodně podivně, zvláště po sestavení se jeví poněkud podměrečná.


Zde ještě nabídku pohled na zkompletovanou vrtuli na hotovém modelu AZ (modrá) a Revell (červená) a reálný stroj.

Vstup vzduch do chladiče pod motorem je kapitola sama pro sebe. Každý model má sestavení řešeno jiným způsobem a mají znatelně odlišné rozměry. Academy a Revell mají chladič vylisován jako pevnou součást trupu, AZ dolepuje samostatný díl, pro který jsou na trupu vylisovány "vnitřnosti" a FM lepí samostatně celý podbradek.

Hasegawa má tuto partii řešenou stejně jako Academy (nebo to je naopak?) a Italeri chladič dolepuje natupo na trup stejně jako Airfix, který má alespoň vodící kolíky.


V případě výfuků se nabízejí dvě varianty řešení - samostatné díly nebo vylisovány jako součást trupu. Druhou cestu zvolil Airfix a Italeri, což je na jednu stranu snazší na sestavení i pro méně zručné modeláře, ale nevyhneme se potřebě maskování při jejich barvení. Ostatní výrobci lisují výfuky odděleně a dolepují, u AZ je opět oblíbená díra do trupu, kdy není problém při vlepování výfuk protlačit až dovnitř - zde doporučuji jednoduchou úpravu a před uzavřením trupu zevnitř nalepit přes díru na výfuky kousek plastové destičky.


Zajímavá partie je sání ke kompresoru na levé straně motoru. Zatímco Airfix a Revell nabízejí jakýsi (byť tvarově relativně odpovídající) špalek, zbytek má minimálně vylisován sací otvor a AZ lepí sání ze dvou dílů, takže je otevřeno zcela. AZ, FM, Airfix, Academy a Hasegawa nabízí i pouštní filtr v různé kvalitě zpracování.


Poslední partií, která se vztahuje k pohonu, jsou chladiče pod křídly. Pohled jednotlivých výrobců na věc se opět různí, přesto výsledek bude přijatelný mimo Airfix, který má viditelně silnou stěnu dílu. Všichni mají tělo chladiče vylisováno jako součást křídla, pouze AZ má oddělenou spodní část klapky a také jako jediný má díly, které mají znázornit mřížku na čelech chladiče. Zde je však nutná drobná úprava při lepení - seříznutí rohů zadních čel, což by mělo být předmětem opravy v další sérii výlisků.


Motorová sekce v měřítku 1:1 pak vypadá následovně

Motor a příslušenství je již znatelněji rozdílné. Nejlépe je na tom díky možnosti otevření motoru pochopitelně Fine Molds, ale třeba počítat s vylepšením, jinak z toho bude jen černá krabice s otevřeným deklem. Když motor otevírat nebudeme, je zde lepší volbou právě FM, AZ, Academy a Hasegawa. Airfix má detaily příliš hrubé a ani vylisování výfuků s trupem nevidím jako moc šťastné řešení, stejně jako u Italeri.

Pokračování...

Doufám, že je pro vás takovéto srovnání alespoň trochu přínosné. V druhém díle se podíváme na podvozky a výzbroj + výstroj a zhodnotíme, jak jednotlivé modely dopadly

Roman "Randalf" Kresta
MK Apolo Kopřivnice

Rubrika Academy, Airfix, AZ model, Fine Molds, Hasegawa, Italeri, Letadla - 1:72, Letadla - Náhledy do krabiček | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.