Kagero: Messerschmitt Bf 109F – Ace Maker

23.2.2013 - 5 680 přečtení

img_0051

... a zase další publikace na téma Messerschmitt Bf 109 aneb novinka polského vydavatelstvi Kagero.


Knižní "Výrobce es" od Kagera

Luboš Pavel

Vydavatel: Kagero
Edice: Monograph Special Edition
Název: Messerschmitt Bf 109 F. The Ace Maker
Autoři: Marek J. Murawski

Úvod

Počátkem tohoto roku obdržela redakce Modewebu od vydavatelství vzorek první publikace z nové ediční řady Monograph Special Edition, který je věnován jedné z nejznámějších stíhaček druhé světové války Messerschmittu Bf 109F. Pojďme se podívat, vzhledem k její tloušťce spíše na knihu než publikaci, co obsahuje a pro koho je určena.

Publikace

Publikace vytištěná na kvalitním křídovém papíře čítá 184 stran formátu A4, obsahuje 228 archivních fotografií, 44 barevných bokorysů, 19 stran přetištěných továrních manuálů, 20 stran výkresů v měřítku 1/72 a 1/48 a vložený poskládaný výkres v měřítku 1/32. Tolik několik suchých fakt.

Před časem vydalo vydavatelství Kagero dvoudílnou monografii věnovanou právě Bf 109F. Zapůjčil jsem si od kamaráda tyto publikace, abych je mohl porovnat s touto novinkou. Při porovnání obou vydání monografií je jasné, že text i obsažené fotografie jsou takřka identické.

Obě monografie se zabývají ve svém úvodu vývojem "Friedricha" a stručnému popisu jednotlivých subvariant. Následuje poměrně detailní popis bojového nasazení eFka na všech hlavních frontách. Zmíněno je stručně i nasazení "Friedricha" u zahraničních uživatelů.

Největší rozdíl mezi oběma vydáními je v textové části. Ani ne tak rozsahem či obsahem, ale v použitém jazyku. Starší dvoudílná monografie je pouze v polštině a nová jednodílná pouze v angličtině. Je tedy jasné, že toto vydání je díky použitému "univerzálnímu" jazyku určeno více pro zahraniční trh.

Další části monografie obsahující přetisky fragmentů továrních manuálů s fotografiemi zachycujícími zajímavé konstrukční detaily stroje. Tyto stránky budou jistě k užitku modelářům, kteří si chtějí tu či onu partii svého miláčka vylepšit.

Identické jsou i výkresy Mariusze Łukasika, které je možné nazvat nýtovacími a zahrnují všechny subvarianty verze F. Výkresy jsou pěkné, dobře čitelné a jsou doplněné detailními kresbami vybraných partií jako např. palubní deska, zaměřovač, podtrupové závěsníky atd. Jestli jsou výkresy přesné či nikoliv nemohu posoudit, jelikož mi není známo, podle čeho byly namalovány. Nicméně řadě ortodoxních měřičů plastových stavebnic či nýtovačů přijdou jistě vhod.

Závěr monografie je tvořen barevnými bokorysy, jejichž autorem je známý polský malíř Arkadiusz Wróbel. Ty jsou v "novém" vydání zcela odlišné, než ve dříve vydané dvoudílné verzi monografie a tato partie je druhou největší odlišností od prvního vydání.

Závěrem

Co říci závěrem? Jelikož jsem nevlastnil předcházející dvoudílné, ryze polské, vydání monografie věnované tomuto typu, uvítal jsem nový přírůstek do knihovny. Pro toho, kdy dřívější vydání již vlastní, toto nové vydání mnoho nového nepřinese. Kdo se však chce o této verzi slavného Messerschmittu dozvědět něco více, mohu ji s klidným svědomím doporučit.

Historie a bojové nasazení je popsáno poměrně detailně a kdo si bude chtít postavit zmenšenou maketu tohoto stroje, najde v ní dostatek užitečných fotografií nejen detailů, ale i dostatek kvalitně vytištěných historických fotografií. Z těch je možné načerpat inspiraci nejen pro nabarvení modelu ale i pro jeho vylepšení.

Luboš Pavel

Redakce ModelWebu děkuje nakladatelství Kagero za vzorek poskytnutý k recenzi.

Rubrika Kagero, Publikace Kagero | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.