1/35 Lepty EDUARD CHALLENGER II DESERT pro model Tamiya

17.7.2018 - 1 029 přečtení

eduard_logo

Podrobnější pohled na lepty pro britskou tankovou chloubu v měřítku 1/35.

Oplechováváme britského Vyzyvatele

Brona 'kovycz' Kovar

Úvod

Tento set je určen pro model firmy TAMIYA 35274 CHALLENGER II (desertised).

Obrázek 1 - krabice modelu Tamiya

Modely od Tamiye vynikají dobrou shodou s originálem a vynikající sestavitelností, která je dána promyšleným rozčleněním na jednotlivé díly modelu a snahou udržet počet těchto dílů na nezbytném minimu i za cenu přijatelného zjednodušení či úplné absence některých detailů. Díky těmto atributům rozhodně doporučuji modely této firmy pro začínající modeláře. Pro modeláře, kteří se s těmito kompromisy nespokojí, existují na trhu nejrůznější doplňkové sety. Mezi dnes nejběžnější patří leptané kovové díly, které díky své jemnosti dokáží doplnit, či nahradit i ty nejmenší a nejjemnější detaily na modelu, v případě, že se člověk nespokojí se stavem, který se mu nabízí základní stavebnice.

Předloha

Britský tank FV4034 Challenger II vznikl jako nástupce tanku Challenger I a v roce 1991 byl zaveden do aktivní služby u Britských pozemních sil, ve kterých slouží dodnes. V průběhu služby byl několikrát upravován a modernizován v souladu s požadavky moderního bojiště. Jednou z těchto úprav bylo před prvním bojovým nasazením v Iráku v roce 2003 přidání pasivní ochrany na korbu vozidla. Takto upravená vozidla byly následně použita v operacích Britské armády v okolí Irácké Basry a stala se i předlohou Japonskému výrobci.

Lepty

Balení leptů se nám dostává do rukou v tradičním modrém igelitovém obalu s papírovou výztuží, která dobře chrání obsah proti poškození. V balení nalezneme i 3 listy A4 návodu. Nutno poznamenat, že v balení, které jsem obdržel, chyběl jeden list, tedy dvě stránky! Naštěstí firma Eduard má na svých webových stránkách u jednotlivých produktů tyto instrukce volně ke stažení v PDF podobě, takže tato komplikace neznamenala závažnější problém.

Lepty jsou dodány ve třech kovových planžetách, viz obrázek 2 a 4. Celkem obsahují úctyhodných 237 dílů (tedy pokud jsem dobře počítal). V následujícím textu rozepíši jednotlivé díly tak, jak jsem je použil/nepoužil při stavbě svého modelu na ModelForu.

Planžeta 1

Obsahuje díly 1-61.

Obrázek 2 - planžeta leptů č.1

Díl 1 – znázorňuje schránku na bočním pancíři, která ve stavebnici zcela chybí. Jedná se o pěkný detail, nicméně je potřeba zvážit jeho použití, protože dle dostupných podkladů je patné, že ne všechny tanky jí byly vybaveny.

Díl 2 a 3 – čelní panely CIP – nahrazují díl, který Tamiya řeší pomocí šablonky a následného vyřezání z 0,2mm plastové destičky. Obsahuje i zesílené rohy.

Díl 4 – u tohoto dílu je potřeba doplnit vystupující hlavy šroubů.

Díl 5 – velice dobře provedený detail. Pro nejlepší efekt je potřeba zatmelit přechod leptu na plast.

Díly 6 - 7 – OK.

Díl 8 – schránka na munici pro kulomet je velice náročná na složení – doporučuji spojit letováním tak, aby zmizely charakteristické přechody v rozích (schránka je ve skutečnosti lisovaná).

Díl 9 – protikus držáku kanystrů – na tomto díle je znázorněna křídlová matka. Na žádné fotografii jsem takové řešení nenašel, pouze variantu vystupujícího šroubu, zajištěného čepem na drátku. Nicméně i křídlová matka je pěkný detail. Pro snadnější manipulaci doporučuji si tento díl předpřipravit na kulatině patřičného průměru a následně aplikovat dle návodu.

Díly 10 – 16 – OK.

Díl 17 – viz níže

Díly 18 - 20 – OK.

Díl 21 – viz níže

Díly 22 - 23 – OK.

Díl 24 – madlo příklopu velitele – má ve skutečnosti kulatý průřez a i když je kovová náhrada asi lepší než plastový nálitek ze stavebnice, doporučuji tento detail vyrobit svépomocí (např. z měděného drátku).

Díl 25 –periskop řidiče – Tamiya nabízí detaily tohoto dílu zjednodušené pouze na stěrače. Plechový díl sice přidá „šrouby“ ale ve skutečnosti je tento periskop a jeho okolí mnohem složitější. Pro dosažení shody s předlohou doporučuji tento díl vynechat a celý periskop vyrobit svépomoci.

Díl 26 – zadní strana pancéřového krytu periskopu velitele – tento díl zakrývá otvor vzniklý v případě, že necháme optiku otevřenou (Tamiya jej vylisovala s dutinou. Nicméně otevřením tohoto krytu se odhalí i otevírací mechanizmus krytu, na který Eduard zapomněl. Ten je tedy potřeba dodělat a díl patřičně upravit.

Díl 27 – vnitřní lem optiky velitele – tento díl sice přidá detaily k optice pozorovacího přístroje, nicméně tuto až příliš zmenší. Proto jsem se nakonec rozhodl tento díl nepoužít.

Díl 28 – OK.

Díl 29 – dvířka vnější optiky velitele –jsou to ve skutečnosti kusy pancíře, které mají svoji hloubku. Použití leptaného dílu je zde zbytečné a jednoznačně doporučuji ponechat původní díl.

Díl 30 – kulometný pás – pěkný detail, který je ve stavebnici pouze naznačen. I když použití dvourozměrné munice může být pro někoho (včetně mě) problém.

Díly 31 - 32 – OK.

Díl 33 - madlo zadní skříňky, je lepší jak naznačené madlo ze stavebnice, ovšem má neodpovídající tvar proti originálu. Navíc po složení dílu vznikne dělící rovina, kterou je potřeba přetmelit.

Díly 34 a 35 – OK.

Díly 36 a 43 – znázorňují pojistný mechanizmus držáku kanónu a v kovovém podání mají nerealistický tvar. Ve skutečnosti se jedná o tvarově plastický díl a jeho ztvárnění v kovu není příliš dobré řešení. Navíc díl 43 je rozměrově příliš velký. Doporučuji tedy ponechat originál ze stavebnice, výsledek je lepší.

Díl 37 – držák 20 l kanystrů – u tohoto dílu chybí spodní gumová část sloužící k zajištění kanystrů v držáku.

Pozn: Z dostupných podkladů je patrné, že existují minimálně dvě verze provedení držáku kanystrů. Model Tamiya a tyto lepty postihují „dřívější“ mírně jednodušší variantu, přesto jim chybí minimálně dvě části držáku, které by z plastu udělat šly viz obr. 3

Obrázek 3 - jeden z mnoha detailů, které lepty postrádají

Díly 17, 21, 38 a 53 znázorňují cívku kabelu polního telefonu. Ve skutečnosti jde opět o plastické díly které mají spíše kulaté, než ploché prolisy a jejich náhrada leptaným dílem je horší, než díl ze stavebnice (a to i přesto, že cívka je ve stavebnici ze silnějšího plastu). Doporučuji pouze nahradit ze zbytku plechu rám cívky (ve stavebnici se jedná o díl B9) a ponechat původní díly.

Díl 39 - vnitřní díl optiky střelce – stejně jako v případě optiky velitele i tento díl stavebnici nepřinese výrazné zlepšení detailu. Vnitřní část střelcovy optiky je mnohem složitější.

Díl 40 – rozměrově a tvarově vychází původní díl stavebnice lépe.

Díl 41 – rukojeť příklopu řidiče – ve skutečnosti je má kulatý průměr a proto je vhodnější použít tenký drát.

Díl 42 – vnitřní část pancéřových dvířek optiky střelce s táhlem. – I tento díl je ve skutečnosti mnohem složitější. Stejně jako u dílu 39 je sice použitelný, ale pro dosažení shody s originálem doporučuji si tyto detaily udělat svépomoci.

Díly 44 - 51 – OK.

Díly 52 – ovládací kliky zajištění příklopů – jsou výrazně zjednodušené, mají špatný tvar a délku rukojeti. Tato by měla být alespoň stejná jako díl 55. Kovové díly jsou sice lepší, než nalisované ze stavebnice, je však vhodné je upravit.

Díl 54 – ok

Díly 55 a 56 – páky ovládání příklopů – u příklopu střelce je vše ok, ovšem u příklopu velitele je potřeba nahradit madla díly s kulatým průřezem. Použití těchto dílů je sice lepší než plastové nálitky ve stavebnici, ale nejsou ve shodě s originálem.

Díl 57 – kryt periskopu střelce – tento díl se mi jeví mírně větší a tvarově méně přesný než díl ze stavebnice. Raději doporučuji ponechat původní díl.

Díl 59 – OK.

Díly 60 - 61 – sítky v zadní části korby. Ty jsou ve skutečnosti zapuštěny v zadní části korby. Proto nalepení těchto dílů dle instrukcí Eduardu vytvoří neexistující detail. Doporučuji tyto díly vynechat, byť je struktura síťoviny lepší než detaily ve stavebnici.

Planžeta 2

Obsahuje díly 62-94 a je obsažena 2x.

Obrázek 4 - planžeta leptů č.2

Díly 62 a 64 – boční CIP panely – rámy mají správně otvory v bocích sloužící k uchycení na vozidlo, jenom je potřeba si řádně připravit způsob ohýbání dílu 64, tak aby se správně „zapasoval“ do dílu 62. Současně je potřeba díl 62 složit co nejpečlivěji, aby v rozích vznikly co nejmenší dělící spáry.

Díly 63 a 65 – zadní CIP panely - stejné jako předchozí. Protože zadní část věže je mírně zkosená, Eduard radí tyto přichytit na původní plastové díly. Ty jsou však až příliš silné a stojí za to je vyrobit z tenčího materiálu (zbytek plechu, nebo plastová destička vhodné tloušťky).

Díly 66 – madla přídavného pancéřování. Tyto díly rozhodně nedoporučuji použít. Ve skutečnosti se jedná o trubku na distančním plechu a použití plochých dílů z planžety výsledek spíše zhorší.

Díl 67 – OK.

Díly 68 - 69 – víka palivových nádrží - nápis FUEL je trochu hrubý, ale povedený detail. Je potřeba po nalepení zapilovat lem leptu, aby navazoval kónicky na plastový díl palivového víka. Pro mě osobně to byl jeden z důvodů, proč si lepty na tento model pořídit.

Díly 70 – záchytné výstupky na korbě - mají špatný tvar a velikost. Tamiya má rozměr 0,7x3,8mm a Eduard 0,7x3,2mm. U nálitku původních dílů chybí hloubka, ovšem tato hloubka není dobře reprezentována ani náhradním kovovým dílem, protože je mělký. Nejlepší je místo úplného seříznutí dílu Tamiya, jak radí návod Eduard, vyříznout střed a vzniklé výstupky o rozměru 0,7x0,7mm spojit novým dílem vyrobeným z 0,2mm silné plastové destičky.

Díl 71 – OK. Pro dosažení lepší shody s originálem je potřeba doplnit z kulatiny průměru 0,5mm tyčky, vedoucí od tohoto dílu v podběhu směrem k boku korby.

Díly 72 - madla krytů motorového prostoru – tyto díly jsou sice lepší než "výstupky" naznačené stavebnicí, všem madla je lepší (modelovější) udělat z drátu průměru 0,4mm.

Díly 73 – zámky světel – tento malý detail je v leptech v dostatečném množství. Modelář se tedy nemusí bát obětovat některé z nich stále nenasytnému kobercovému monstru.

Díly 74 – síťovina motorového prostoru – další z dílů, proč lepty koupit.

Díly 75 – OK.

Díly 76 - pojistný drát s oky. Dobrý detail, ovšem drát je příliš hrubý a plochý. Zde je pro dosažení maximálního efektu lepší plochý drát odříznout, oka provrtat a nově provléct drát průměru 0,1mm.

Díl 77- pojistný řetízek čepu držáku tažného lana – velice krásný detail, který ovšem svým umístěním naprosto zanikne. Poznámka: Návod je v jeho nalepení velice nejasný. Je potřeba si řádně nastudovat jeho umístění na předloze.

Díly 78 – držáky náhradních článků pásů – tyto díly jsou až příliš tenké. Jejich použití příliš nedoporučuji. I v případě, že se modelář rozhodne náhradní články pásu vynechat, je lepší tyto držáky vyrobit z plastu o síle cca 0,4mm.

Díly 79 - zámky schránek – opět krásný detail, ale i v leptech zjednodušen, doporučuji spodní díl podlepit, tak aby vystoupl a protikus (záchytný háček) na víku vyrobit svépomoci.

Díl 80 – OK.

Díly 81 – držák sudů s palivem. Další z dílů, proč si lepty pořídit i přesto, že mám výhrady k provedení tohoto dílu. Eduard se rozhodl tento ve skutečnosti dost složitý díl vyleptat z jednoho kusu. To s sebou přineslo řadu zjednodušení a pro dosažení lepší shody s originálem je potřeba díl upravit (především se jedná o pákový mechanizmus dotažení řemenů).

Díly 82 - síťovina motorového prostoru – stejně jako díl 74.

Díly 83 – OK.

Díl 84 – držák výmetnic zadýmovacích granátů – u tohoto dílu je potřeba pro lepší shodu s předlohou doplnit svépomoci některé detaily.

Díly 85 – čelní strana periskopů věžičky velitele – tyto díly rovněž nedoporučuji použít. Neodpovídají předloze a nepřináší žádné zlepšení oproti dílům ze stavebnice.

Díl 86 – pojistný mechanizmus víka palivové nádrže. Ve skutečnosti má mít kulatý průřez. Leptaný díl je v tomto ohledu lepší nahradit drátkem průměru 0,2mm.

Díl 87 - pěkný detail – ve skutečnosti se však jedná o čtvercový profil, navařený na distanční „packy“ - takže chybí jedna stěna čtverce.

Díly 88 – stejné jako díl 79.

Díl 89 – táhlo – opět krásný detail, který po nabarvení z modelu pěkně vystoupne.

Díly 90 a 91 – opět pěkné detaily, které na modelu chybí.

Díl 92 – držák hasicího přístroje – opět pěkný detail, především pokud se rozhodnete nepoužít samotný hasicí přístroj a nechat držák prázdný.

Díl 93 – držák páčidla – OK.

Díl 94 – OK – doporučuji svépomoci vyrobit zmenšeniny zámečků a ty doplnit.

Závěr

Stavebnice Challengeru od Tamiye je sice dobrá, ale pro oproti předloze postrádá řadu detailů. Lepty firmy Eduard některé z těchto nedostatků vyřeší. Na druhou stranu je škoda, že lepty se nesnaží posunout model co nejdál, přičemž některé díly neodpovídají předloze a je nutné je upravit, doplnit a v některých případech je použití těchto plochých dílů doslova krokem zpět.

V mém případě se „výtěžnost“ použitých dílů z planžet  pohybovala někde okolo 50% což opravdu není mnoho. Na druhou stranu použité díly, i přes nedostatky vytknuté výše, modelu rozhodně prospěly. Na předloze existuje ještě celá řada dalších drobných, přesto dobře viditelných detailů, které zůstaly bez povšimnutí. A to je rozhodně škoda.

Brona 'kovycz' Kovar

Redakce ModelWebu děkuje firmě Eduard M. A. za poskytnutý vzorek k recenzi.

Rubrika Eduard, Technika - 1:35, Technika - Doplňky | 1 komentář

Komentáře

1 odpověď k článku “1/35 Lepty EDUARD CHALLENGER II DESERT pro model Tamiya”

  1. Vladimír 'Baryk' Bareš napsal:

    Velice hezky a podrobně napsaná recenze. Ani sem nečekal, že tyto lepty někdo někdy a tak důkladně proklepne. V kombinaci s návodama, modelem a fotkama bude jasný, co, kde, kdy a jak poupravit.
    Dobrá práce, klobouk dolu a lepty domu.

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.