1/48 Supermarine Spitfire IXc – EDUARD, stavební recenze

1.5.2013 - 6 293 přečtení

spitfireixcover

Nový model Spitfire je vypuštěn do světa. Eduard před jeho uvedením doslova rozpoutal PR smršť, které asi nikdo z nás neunikl. Má se jednat o převratný model, tak se na něj podívejme podrobněji a zkusme si ho postavit.

Dokonalý SPITFIRE IX ?

Roman "Randalf" Kresta


Model : Spitfire IXe late
Výrobce : Eduard
Měřítko : 1/48
Kat. číslo : 8289X

Úvodem

Výrobce během reklamní kampaně před uvedením modelu tvrdil něco ve smyslu, že se to staví skoro samo. Tak jak moc to bylo PR a nakolik, skutečnost?

Pro testovací stavbu jsme zvolil edici Overtrees bez jakýchkoliv doplňků, které si vychutnám později. K lepení doporučuji použít hodně řídké nebo ještě lépe tzv. svařovací lepidlo, které se do spár jednoduše zapustí. Já jedu na čistém toluenu.

Interiér

Stavbu je vhodné začít interiérem, protože celá sestava interiéru má téměř 40 dílů (což je téměř jako na zbytek modelu), takže zde bude potřeba nejvíce času.

Interiér je vyřešen elegantně a způsob rozpadu hlavních dílů dobře vytvoří oválný průřez trupem. Drobné díly kabiny se dolepují na spodní části boků, které se následně spojí přepážkami a konstrukcí pedálů s kniplem a uzavřou konstrukci do jednoho celku.

Doporučuji se držet postupu z návodu, kdy takto zkompletovaný interiér vsuneme zespodu do slepeného trupu. Vsunutí jde snadno, je zde potřeba překonat lehký odpor a interiér usadit v trupu. Poté stačí kolem bočnic zakápnout řídkým lepidlem a nechat vytvrdnout.

Pozn.: Rozhodnutí nás čeká v otázce otevření kabiny - trup je připraven pro kabinu otevřenou a pro případ stavby se zavřenou kabinou musíme odříznout část rámu kabiny. S tímto rozhodnutí souvisí i volba provedení dvířek kabiny, kde stejně jako u překrytu máme dvě varianty, podrobnosti uvádím níže v kapitole trup.

Podvozkové šachty

Druhé místo, kde narazíme na mnoho dílu jsou podvozkové šachty. Ty se skládají jednoho společného a sedmi dílů na každou šachtu, nohy nepočítám.

Sestavení šachet je tak trochu lego, ale díly sedí dobře a výsledek vypadá dobře. Složitější konstrukce je dána snahou dodržení reality, kdy šachta je z geometrického hlediska šikmý řez válcem. Doporučuji postupně přidávat jednotlivé kusy nasucho a vždy jen lehce zapustit do spár pár kapek toluenu, nebo něčeho podobně tekutého.

Křídlo

Poté, co se zdárně prokoušeme testem inteligence na podvozkových šachtách, můžeme křídlo uzavřít. Pokud použijete leptané klapky, bude práce o dost více, ale to je na samostatnou recenzi, zde použity nebyly.

Slepení křídla je jednoduché, stačí přiložit k sobě a tenkým štětečkem mezi lepené plochy lepidlo zapustit. Usazovací kolíčky vedou dobře, doporučuji si však správnou pozici hlídat na zbraních.

Křídlo zkompletujeme dolepením koncových oblouků, případně zakončením zkrácené verze (ale to jsou díly hlavně pro verzi IXe). Křidélka můžeme dolepit ihned nebo až těsně před finalizací modelu.

Já zvolil druhou variantu a lépe se mi s modelem v dalších krocích manipulovalo - nehrozilo uchopení přes křidélka a jejich vylomení, lepený spoj přeci jen není tak pevný a navíc drží na dvou bodech.

Chladiče

Do křídel patří chladiče, které sice na první pohled vypadají složitě, ale dají se sestavit rovněž bez větších problémů, jen si musíme ohlídat lícování boků a spodku chladiče.

Klapku můžeme zvolit ve dvou polohách otevřeno/zavřeno. Táhlo ovládaní klapky je třeba přilepit před vložením chladičů do křídla, pak by se to dělalo těžce.

Chladiče se vsunou do křídla tak těsně, že drží i bez lepidla. Zakápnutí spoje dovnitř chladiče to jen zajistí.

Trup

Jak již bylo uvedeno, model je připraven na stavbu s otevřenou kabinou a pokud jej budete stavět se kabinou zavřenou, bude nutné odřezat malé části trupu. Čili naopak, než bývá zvykem, ale předpokládá se, že většina kabinu otevře, když už i v základu je bohatě vybavena.

Řeže se jednoduše podle ztenčením plastu naznačených linií, řez je nutné začistit až k plné síle stěny trupu. Pro zavřenou kabinu se použijí "nižší" dvířka.

Slepení trupu samotného je asi tím nejjednodušším úkonem na celé stavbě. Ale než se k tomu dostaneme, čeká nás ještě hodně práce.

Připravíme si uložení ostruhy, které je před vlepení do trupu vhodné vyzkoušet nasucho a případně lehce obrousit - vsunutí ostruhy jde trochu ztuha.

Do přídě vlepíme uložení vrtule a před kabinu motorovou přepážku. Nesmíme zapomenout na dva malé díly interiéru, které se lepí do horní části kabiny.

Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat předním vlepovacím částem přechodu křídlo-trup. Jejich vlepení až po přilepení křídla není dobrý nápad a je vhodné se držet návodu a tyto díly vlepit do trupu ještě před křídlem samotným.

Druhé místo, kde je potřeba si dát pozor je příď trupu. Spodní část se sáním může vyjít širší než trup, což se dá snadno dosáhnout nadměrným přibroušením na styku polovin trupu.

Vyvrtání otvoru pro fotokulomet jsem oproti návodu prováděl až po slepení křídla a trupu, lépe se mi odhadla rovina osy zaměření.

Další drobná komplikace na nás čeká u horního krytu motoru. Ten je vylisován rozdělený, čímž je zaručen správný tvar boulí, ale po slepení se nevyhneme přebroušení dělící roviny a tím ohrozíme onýtovaný povrch, takže opatrně.

Já toto řešil jako úplně první krok, aby lepený spoj pořádně vytvrdl a díky mírnému přebytku lepidla, které se vytlačilo nad povrch se vyhnul i případnému tmelení.

Podobně se sestaví i podbradek, který a po přilepení křídla sesadíme pod příď a budeme muset zatmelit spáru mezi kořenem sání na křídle a tímto dílem.

Samotné slepení obou polovin trupu jsem začal odzadu, kdy po sesazení směrovky jsem postupně zapouštěl do spáry lepidlo.

Do takto slepeného trupu (pochopitelně po vytvrdnutí spoje) jsem zespodu vsunul zkompletovaný interiér.

Vyzkoušel jsem na druhém modelu i jiný postup, kdy jsem do trupu vlepil bočnice a do nich vsadil přepážky a další součásti interiéru a uzavřel druhou polovinou trupu, ale přišlo mi to zbytečně komplikovanější, doporučuji první metodu, jak je popsána v návodu.

Pro lepší sesazení trupu s křídlem jsem lehce přibrousil a ztenčil konec dosedací plochy na trupu v přechodu do odtokové hrany.

Sestavení ocasních ploch je velice jednoduché. Výškovky jsou jeden díl, který se vsune do otvorů v pevné části VOP a uzavře malými díly.

Na toto se stejným způsobem nasadí směrovka. Pravá výškovka má tendenci uhýbat nahoru.

Výfuky

Zajímavě jsou řešeny výfuky. Ty se skládají každý ze čtyř dílů, které po sestavení vlepí na svá místa a uzavřou horním krytem motoru. Složení sestavy výfuků taky vypadá na první pohled složitě, ale pokud začnete o dílu s vymezovacími kolíky, které zapadnou do výřezu v dílu s výfuky samotnými, nebude pak problém přilepit protikus.

Řešil jsem otázku, kterak a v jakém pořadí sestavit nabarvit výfuky samotné a okolní trup. Maskování jsem vyhodnotil jako nebezpečně komplikované a při tom je řešení přímo vidět - výfuky nalepit až téměř nakonec, kdy jsem pro stříkání kamufláže horní kryt na dvou bodech přichytil vteřinovým lepidlem, model nastříkal a finalizoval povrch.

Pak jsem kryt odloupl, vlepil nabarvené výfuky a následně horní kryt motoru přilepil napevno.

Tento postup by neměl být problém ani v případě "brassinových" výfuků. Zde se však nabízí i možnost vlepit vnitřní část a jednotlivé výfuky pak vsazovat do kompletního modelu.

Zbraně

Vyústění zbraní z křídla, pokud jsme ho sesadili dobře, potřebuje drobné začistění dělící roviny a pak jen zasunutí kanónů a zaslepení druhé šachty.

Díky dlouhému kolíku se kanóny zasunou do křídla rovně a je zde minimální šance netrefit geometrii.

Podvozky, vrtule a vůbec ...

Vrtule se skládá ze tří dílů, kužel, vrtulové listy a příruba.

Sesazení je velice jednoduché, jen je vhodné barvit samostatně, odpadne maskování.

Vsazení vrtule do zadní části je řešeno zámky.

Podvozkové nohy jsou z jednoho kusu a pro další verze je v rámečku i verze s tlumiči bočních kmitů, takže nezaměnit!

Kola jsou naopak ze čtyř dílů - dvě poloviny disků i dvě poloviny pneumatiky. Toto řešení je dobré z hlediska barvení bez maskování a výsledek je uspokojivý, ale zde "brassinová" náhrada určitě výslednému vzhledu pomůže.

Kryty podvozku je pro otevřenou verzi potřeba upravit a odříznout z nich malou část na spojení s křídlem.

Máme téměř hotovo, zbývá překryt kabiny, pokud jej nelepíte jako já ještě před nástřikem a pak maskujete, a anténní sloupek.

Sloupek se skládá ze dvou částí, zvolil jsem postup, kdy jsem nejdříve do patky sloupku vlepil sloupek samotný a toto pak usadil na hřbet trupu. Finalizujeme pitotkou pod levé křídlo a víčkem nádrže před kabinou.

Shrnutí, poznatky a doporučení

  • Vtoky vystupují do dělící roviny a díky tomu minimálně narušují povrch, jen je musíme dobře začistit.
  • Model je až extrémně přesný, což by mohlo méně zkušeným modelářům dělat problémy. Určitě není vhodný jako první model pro začátečníka.
  • Přestože díly lícují perfektně, při lepení je vhodné vždy předem nasucho díly sesadit.
  • Samotné lepení doporučuji provádět metodou zapouštění řídkého lepidla do spár, abychom se vyhnuli poškození povrchu vytečeným lepidlem.
  • V případě šachet doporučuji postupně přidávat jednotlivé kusy nasucho a lehce zapouštět do spár toluen, nebo něčeho podobně tekutého.
  • Malé vytečení lepidla ze spoje je vhodné u horního a dolního krytu motoru - po jeho vytvrdnutí půjde dobře zabrousit s minimálním dopadem na povrch.
  • Zvýšenou pozornost věnujte vsazovaným dílům přední části přechodu křídlo-trup.
  • Výfuky lze díky konstrukci přídě vlepit až po finalizaci modelu, viz popsaný postup.
  • Pravá pevná část výškovky má snahu lehce uhýbat nahoru.
  • Síla stěny výlisků je menší než u předchozích modelů, proto s lepidlem decentně, ať si zbytečně nepřivodíme problémy s nadměrným naleptáním spoje.

Určitou nelibost vyvolala mezi diskutujícími na modelářských fórech absence pancéřování oblasti sedačky a hlavy pilota v základních rámečcích (a tím pádem vedoucí k nekompletnímu overtreesu).

Já se spíše přikláním právě k takovému řešení, protože pak si můžu zkompletovat stavebnici přesně podle toho, jak ji chci stavět a nebude mě bolet, že jsem zaplatil zbytečně za plechy v profipacku když pořídím brassiny ...

... nebo jen malý plech od konkurence, která hbitě reagovala na nářky.

Tmel jsem použil na celých třech místech - na malé díly v kabině, kde byly propadliny (jediné na celém modelu!) a případně na horním krytu motoru a na sání vzduchu ve spojení křídla a podbradku.

Díly do sebe zapadají nachlup přesně, stavba probíhá rychle a bez záludností.

Závěr

Propaganda nelhala, ono se to fakt staví (skoro) samo. Jednotlivé díly jsou velice rozumně rozděleny, model není zbytečně rozřezán a naporcován pro různé verze, jak se již stalo dobrým špatným zvykem u konkurence. V rámečcích sice máme alternativní díly pro další verze, ale návod nás jasně vede a nemusíme si jich všímat. Pro verzi IXe bude nahrazen rámeček s křídlem, jinak se stavba moc lišit nebude.

Nutno také ocenit, že nikde nejsou stopy po vyhazovačích z formy na viditelných místech a není třeba se jimi při stavbě zabývat. Stejně tak propojení rámečků s díly je vyřešeno tak, aby co nejméně zasahovaly do povrchu modelu, což určitě zaslouží pochvalu.

Vedle přesnosti modelu a perfektních detailů nutno pochválit i dost vysoký stupeň "blbovzdornosti". Díky tomu, že díly k sobě skutečně perfektně sedí, nehrozí chybné nalepení některé součástky - při zkusmém sestavení na sucho vám odpor řekne jasně, že to tam "cpete" obráceně či úplně špatně.

Na druhou stranu nutno upozornit, že právě přesnost modelu může být past na nepozorné modeláře. Je tedy potřeba dobře hlídat sesazení jednotlivých dílů, protože model vám neodpustí ani malou nedbalost, a sám jsem se několikrát nachytal do vlastních sítí ...

Odměnou za pečlivost vám bude nejlepší dostupný Spitfire v měřítku 1/48 určitě, a ve všech ostatních velikostech s velmi vysokou pravděpodobností taky.

Když jsem dostal ještě před uvedením stavebnice do rukou zkušební výlisky k zhodnocení a následně v preview napsal "zapomeňte na tamigávy ...", byla to tak trochu provokace. Dnes to můžu prohlásit zcela vážně a podepsat!

Rozsudek ... jménem veškerého národa modelářského !!!

Eduard je tedy vinen v celém rozsahu tím, že nás donutil k důsledné a nevybíravé eliminaci nasyslených modelů devítkových Spitů jiných výrobců a odsuzuje se tímto, k urychlenému vydávání dalších verzí ve jménu veškerého národa modelářského !!!

Přeji pohodovou a ničím nerušenou stavbu.

Roman "Randalf" Kresta, MK Apolo Kopřivnice

____________________
Poznámka: než se na mě se sesypete, že to mám "zbastlené", vězte, že jsem jen průměrný modelář, sice s bohatými zkušenostmi, ale s šikovností to je horší. A právě z pohledu takových jako jsem já, jsem se pokusil na nového Spita pohlédnout. Snad vám to při stavbě pomůže ...

Rubrika Eduard, Letadla - 1:48, Letadla - Stavební recenze | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.