100 let Velké války 1914 – 1918

28.10.2018 - 647 přečtení

800px-Wappen_Kaiser_Franz_Joseph_I (1)

28. 10. 1918 - Vzniká Československo

28. 10. 1918 - Vzniká Československo

Ondřej "Ondrouš" Mokrý

Britským jednotkám jižně od Valenciennes se daří dosáhout drobného postupu. Těžké boje probíhají u Verly na řece Oise a u Grand Pre, kde americké jednotky útočí na německé oddíly.

 
 

Francouzské letectvo podniká mohutný nálet na Seraincourt severozápadně od Rethelu.

 
 

Vzniká ministerský kabines Sibiřské koalice pod vedením admirála Kolčaka.

 
 

Na jižní frontě v probíhající bitvě o Vittorio Veneto svádějí italská 10. a 12. armáda těžké boje proti rakouským silám, které se jim nakonec podaří donutit k ústupu. Těžké boje probíhají i v oblasti Grappa.

 
 

Italské jednotky vstupují do albánského města Alessio.

 
 

V Mezopotámii útočí turecké jednotky na britské pozice na východním břehu Tigridu, utrpí však těžkou porážku a jsou donuceny se stáhnout. Další porážku uštědřují Turkům Britové u Shergatu.

 
 

V Paříži začíná Spojenecká válečná konference.

 
 

Novým rakouským premiérem se stává profesor Lammasch, který nahrazuje barona Hussareka.

 
 

Rakousko posílá americkému prezidentu Wilsonovi novou nótu, ve které žádá o okamžité příměří.

 
 

Česká národní rada se ujímá správní moci nad Prahou a vzniká Československá republika.

 
 

V leteckém boji byl těžce zraněn velitel Esc. Spa 154 Lieutenant Coiffard. Svým zraněním podlehl následujícího dne. Michel Coiffard měl za sebou dlouhou vojenskou kariéru. Do armády vstoupil v roce 1910 a strávil několik let u jízdy v severní Africe. Začátek války ho zastihl u jízdního dělostřelectva a poté, co byl počtvrté zraněn, byl ze zdravotních důvodů přeřazen k jednotce alpských myslivců. V roce 1916 byl opět dvakrát zraněn a v lednu 1917 požádal o přeřazení k letectvu. Krátce před svou smrtí byl povýšen a pověřen velením jednotky, u které strávil celou svou kariéru stíhače; během ní dosáhl 34 sestřelů, z toho 24 balónů.

 
 

Německá UB 116 se pokusila proniknout do Scapa Flow, ale její pohyb byl zachycen hydrofony a po odpálení podvodních náloží byla ponorka zničena. Na její palubě zahynulo 36 námořníků včetně velitele ObLtn.z.S. Emsmanna. Hans Joachim Emsmann byl spolužákem a švagrem velitele UB 123 Roberta Ramma, který padl o týden dříve.

 
 

Na základně Pula byly vlastními posádkami potopeny ponorky U47, U65, UB 48, UC25 a UC53. Ve stejný den potopila svou loď i posádka UC54 v Terstu.

 
 

Za pomoc děkujeme Ing. Josefu Žákovi.

 

A1 Oise
A2 Grand Pre
A2 Seraincourt
B1 Alexander Kolchak
C1 Vittorio-Veneto-marching_IMG
F1 national theatre 28th October
E1 Heinrich Lammasch
G1 154a
G2 Coiffard
G3 coiffard3
H1 emsmann_hans_joachim
I1 U_65_submarine_WW1

Rubrika 100 let Velké války | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.