100 let Velké války 1914 – 1918

18.1.2018 - 802 přečtení

800px-Wappen_Kaiser_Franz_Joseph_I (1)

18.1.1918 – Ruské Ústavní shromáždění pod tlakem bolševiků

Opětovné problémy v Brestu-Litevském

Libor "Hellboy" Mužík

Po několika dnech zvýšené spojenecké aktivity na západní frontě začíná útočit i druhá strana. Německá pěchota útočí u Neuve Chapelle a u Lens, všechny útoky jsou však spojenci odraženy.

 

 

Ve východním Středomoří mizí beze stopy s celou posádkou UB-66. Je to pravděpodobně ponorka, která předchozího dne potopila v této oblasti britský SS WINDSOR HALL.

 

 

Italská armáda je upozorněna na zvýšenou činnost Rakousko-uherských vojsk v provincii Vicenza a v reakci na to obsazuje plošinu Asiago.

 

 

Britský Expediční sbor pokračuje v postupu v bojích v Palestině, obsazuje Duru severně od Jeruzaléma.

 

 

Arabští povstalci podporující spojence v boji proti Turecku napadají a zajímají důležitý vojenský konvoj východně Mediny. Mimo většího množství ukořistěných dokumentů zabírají i větší množství zbraní a munice.

 

 

 

Britské dělostřelectvo ostřeluje turecké pozice v Samarii (Samaří), historické oblasti Severního království Izraele, ležícím mezi mořel a tokem řeky Jordán.

 

 

Další komplikace doprovází vyjednávání v Brestu-Litevském. Německo odmítá akceptovat požadavek bolševiků k okamžitému stažení německých vojsk z ruského území, před podepsáním smlouvy o míru.

 

 

V Petrohradě se schází ruské Ústavní shromáždění, nejvyšší demokraticky zvolený zákonodárný orgán Ruska. Jeho svolání je s nelibostí sledováno bolševiky, komisař pro námořní záležitosti Pavel Dybenko ukládá 7 000 kronštadtským námořníkům pohotovost, a ti vyhlašují že dovolí pouze jednání ústavního shromáždění které bude složeno tak, aby potvrdilo úspěchy říjnové revoluce a bylo by bez Kaledinitů a vůdců protiútoku a revoluční buržoasie. Současně jsou po celé zemi šířeny bolševické noviny Pravda s Leninovou prací o ústavních shromáždění. V té se mimo jiné tvrdí, že sovětská republika je vyšší forma demokracie než obvyklá buržoazní republika s ústavním shromážděním. Dále Lenin tvrdí, že Ústavní shromáždění (přesto že bylo voleno ve volbách), nereprezentuje ruský lid, protože staví na stejnou úroveň zájmy bolševické levice i pravicových stran. Dále tvrdí že zájmy revoluce jsou vyšší než formální práva demokraticky zvoleného Ústavodárného shromáždění. Každý přímý nebo nepřímý pokus o zvážení otázky Ústavního shromáždění z formálního, právního hlediska, v rámci rámce běžné buržoasní demokracie a bez ohledu na třídní boj a občanskou válku by byla zrada proletariátu a přijetí buržoazního stanoviska. Leninovo řešení problému bylo, aby Ústavní shromáždění v době do nových voleb bezvýhradně přijalo sovětskou vládu. Při začátku jednání ústavního shromáždění jsou po celé budově rozmístěny ozbrojené bolševické gardy, zbraně jsou údajně namířeny i na diskutující delegáty shromáždění. Bolševický delegát Jakov Sverdlov v projevu zdůrazňuje, že Ústavní shromáždění může pracovat správně pouze v případě, pouze pokud bude správně vyjadřovat přání lidu. Po bouřlivé debatě byl nakonec předsedou Ústavního shromáždění zvolen Viktor Černov, vůdce sociálně-demokratické menševické strany.

 

 

Za pomoc děkujeme Ing. Josefu Žákovi.

 

 

18.1.a The Type UB III submarine
18.1.b 1918 Arab Revolt was often carried out by mounted Arab tribesmen
18.1.b Lawrence Guerrillas
18.1.b Soldiers of the Arab Army
T E LAWRENCE AND THE ARAB REVOLT 1916 - 1918
18.1.c Viktor_Mikhaylovich_Chernov

Rubrika 100 let Velké války, Zprávy | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.