1/72 Martin Baker MB-5 – Planet models

6.10.2017 - 3 237 přečtení

IMG_20170124_180329

Historicky spadá toto letadlo do období kdy, o kterém můžeme hovořit jako „o poslední písni stíhacích letadel s pístovým motory“. Vysokorychlostní letadla s pístovými motory vznikala na sklonku války, kdy již začala létat první proudová letadla. Navíc vývoj válečných událostí, a konec války přinesl problém spíše přebytků sériových frontových letadel obdobné koncepce. A tak se ukázalo, že už potřeba vývoje, sice jinak zdařilých, ale jinak už vlastně nepotřebných vrtulových stíhacích letounů nebyl potřeba. Souběžně s Martinem Baker MB-5 vznikly i další prototypy: Supermarine Spiteful a Seafang, australský CAC CA-15 Kangaroo a Hawker Fury. Firma Hawker sice zaznamenala díky použití hvězdicového motoru ve verzi Sea Fury úspěch s letadly určenými pro FAA(palubní letectvo Royal Navy), kde byla tato konfigurace vrtulového letadla dlouho preferovaná. Hawker zaznamenal i jistý úspěch v díky exportu do zahraničí, opět díky použitému motoru. Pro samotnou firmu Martin-Baker se tak jednalo o poslední konstrukci letadla a nadále se pak už věnovala konstrukci vystřelovacích sedaček.

Martin Baker M.B.5 zbytečné letadlo
aneb
když dva dělají totéž, může to být totež?

Zbyněk Škopán

Název: Martin Baker M.B.5
Měřítko: 1/72
Výrobce: Planet models
Kat. číslo: 112

Úvod

Zhruba před rokem jsem se pustil do stavby modelu letadla Martin Baker M.B. 5 (AZ models), který se jako novinka podzimu 2016 objevil na pultu modelářských prodejen (slavnostně byl uveden v anglickém Telfordu a v České Třebové). Podrobnou stavbu této plastové stavebnice je možné přečíst na Modelforu (odkaz). Možná na základě toho, že jsem v souvislosti s touto stavbou nastudoval podrobnosti týkající se historie a všech technických souvislostí s letadlem Martin Baker M.B. 5 jsem obdržel celoresinovou stavebnici firmy Planet models a tak by možná bylo dobré se podívat na porovnání obou dostupných stavebnic tohoto unikátního prototypu.

1. Podoby letadla

V obvyklých článcích bývá po úvodu zmíněna historie. No, každý si umí přečíst třeba Wikipedii, ale podle mě je lepší dříve, než se pustíme do „pitvání“ tohoto letadla udělat si pořádek v podobách letadla, který se v průběhu času dosti měnil sice ne nijak zásadně přesto. To má vliv zejména na modelovou podobu důležitou pro popis a hodnocení stavebnice. Rozdíly tu jsou a tak si je zcela jen pro potřebu tohoto článku rozdělme do variant:

Varianta 1

Typické pro toto Variantu je provedení:

 1. VOP a SOP převzatá z předchozího prototypu letadla Martin Baker-M.B.3
 2. Pro SOP je typický nízký lichoběžníkový tvar s pohyblivou částí prodlouženou v rovině VOP
 3. VOP jsou celkově menší
 4. Křídla měla kruhové výřezy podvozkových šachet
 5. Letadlo létalo bez výzbroje, na křídlech jen záslepky

Na základě testovacích letů byly provedeny úpravy, které se na modelu projeví:

 1. VOP a SOP a dostaly nový tvar, byly zvětšeny a hlavně prodlouženy, ukončení bylo "polokruhové"
 2. Pohyblivá část směrového kormidla byla zkrácena v ose trupu
 3. Křídla měla kruhové výřezy podvozkových šachet
 4. Letadlo létalo bez výzbroje, na křídlech jen záslepky

Varianta 2B

Na základě dalších testovacích letů byla podoba:

 1. VOP a SOP v konečném provedení varianty 2A
 2. Křídla měla kruhové výřezy podvozkových šachet
 3. V této podobě byla na letadla zkoušena výzbroj, 20 mm kanony, po dvou na každém křídle.

Varianta 3
 1. VOP a SOP v konečném provedení varianty 2A
 2. Křídla měla nové lichoběžníkové výřezy podvozkových šachet a dostaly dvířka trojúhelníkového tvaru
 3. Na snímcích jsou patrné stopy po instalaci zbraní– malé aerodynamické výstupky po dvou, na každém křídle.

Ještě jednou zdůrazňuji, že uvedené rozdělení do variant je jen moje "pracovní" sloužící pouze k popisu stavebnice a nemá proto logicky nic společného s oficiální historii letadla“

2. Obsah stavebnice

Stavebnice Planet models obsahuje výhradně resinové díly určené pro tavbu prototypu M.B. 5, R2496 v konečné podobě tedy v provedení Varianty 3. Tedy:

 1. Vysoké provedení SOP
 2. Zúženi směrové kormidlo
 3. Prodloužený trup před SOP
 4. Nové prodloužené VOP
 5. Podvozkové šachty "lichoběžníkového" průřezu
 6. Trojúhelníkové kryty podvozku u kořene křídla/trupu
 7. Stopy (pahýly) po zbraních (20mm) kanónu na obou křídlech

2.1 Trup

I když je stavebnice resinová je trup ze dvou polovin relativně tenkých skořepin. Zevnitř trupu najdeme žádné výstupky k přesnému osazení dílů kabiny. Zadní podvozková šachta je modelově zeslabená (na fotografiích zeleně), avšak postrádá nějaké znázornění vnitřní konstrukce trupu. Zvláštností je, že část trupu je i na dílu VOP. Toto nezvyklé řešení odpovídá paneláži na směrovce. Na trupu jsou odlity i aerodynamické přechody křídel a VOP. Vzhledem k tomu, že se křídla i VOP lepí natupo musíme s tím počítat při manipulaci s modelem a spoje dostatečně prolepit.

Problém může být i udržení geometrie draku. Trup je jemně naryt. Povrchové detaily prototypu MB-5 nebyly nijak složité i co se týká paneláže a krytek. Firma Martin-Baker byla vždy velmi inovační, a tak i to co jiní řeší pomocí velkého množství krytek a různých dvířek vyřešila tak, že velké panely bylo možné demontovat pomocí rychlospojek a byl snadný přístup k příslušným vnitřním systémům a agregátům. Na odlitcích nenajdeme stopy po nálitcích ani nemusíme díly složitě vyřezávat a odbrušovat obrovské nálitky (na fotografiích červeně).

Až potud je vše jako procházka růžovým sadem, ale na trupu najdeme asi nevýraznější nedostatky stavebnice.

Pro letadlo, které svým vzhledem velmi připomíná americký stroj P-51 zvláště v provedení D a H (konec konců právě na bázi P-51 byla v USA vyrobena létající replika) je typický tvar chladiče. Ten je umístěn pod trupem za a pod kabinou. Vstup vzduchu na "břichu trupu" je na úrovní vztlakových klapek. Výdech teplého vzduchu je zhruba v polovině trupu od křídel k ocasu, před ostruhovým kolem. Regulace vzduchu byla prováděna velkou klapkou, ale i v zasunuté poloze byla stále patrná štěrbina. Stavebnice je v této partii velmi schématická (na fotografiích žlutě). Ideální by bylo, kdyby obsahovala "tunel" výdechu od chladiče, těleso chladiče a regulační klapku. Bohužel to na dílech nenajdeme. Při stavbě můžeme tento detail ignorovat a dělat jakoby nic, nebo dle svých schopností "samo-domo" detail vyřešit.

Další problém se nachází na přídi. Je to velmi malý vstup vzduchu ke kompresoru motoru. Ten by měl mít tvar půlměsíce kryt mřížkou s třemi příčkami, přední hrana mírně ustupující dolů a vzad.

2.2 Kabina

Kabina je tvořena přední stěnou, podlážkou a zadní stěnou s přechodem do trupu vše odlito do širokého "U". na dílech podlahy a zadní přepážky nejsou žádné detaily. Pro MB-5 byla typická konstrukce tělesa ovládacích ploch (pedálů a řídcí páky) umístěné na trubkové konstrukci tvaru "L" orientovaný "nožičkou" k pravé stěně kabiny. Rovněž chybí naznačení konstrukce uchycení sedačky na zadní stěně kabiny. Pro detailní stavbu je potřeba toto vše doplnit.

Boční panely jsou u tohoto modelu součástí vnitřních stran boku kabiny. Podle fotografii je vidět, že pravé panely tvořily dvě patra šikmých desek s ovladači a přístroji. Levá strana byla zhruba v polovině snížena a byly tam páky ovladačů plynu. Letadlo nemělo opěrku hlavy v žádné konfiguraci variant 1 až 3, sedačka je odlita spolu s pásy. Komu toto stačí může jen díl vybarvit, jinak musíme odfrézovat pásy a ty nahradit třeba lepty jiných výrobců.

Palubní deska je trojdílná a obsahuje i kompas. Přístroje jsou naznačeny zahloubením. Zaměřovač mohl být osazen asi jen při testech zbraní ale ve variantě 3 jsem ho už nenašel na fotografiích a proto není ve stavebnici.

Překryt je ve stavebnici acetátový podtlakově tvářený, to je dle mého soudu pro některé modeláře limit při rozhodování koupt/nekoupit. Překryty jsou hned dva, takže máme dva pokusy.

2.3 Křídla

Stavebnice je resinová a to umožňuje odlít křídla v celku, nemusíme je proto lepit k sobě. Podvozkové šachty mají naznačenou konstrukci ale jen na dně. Chybí detaily stěn šachet s typickými kruhovými otvory v nosnících, a to i v napojení na centroplán trupu v žebru centroplánu. Nálitky jsou u kořenu křídla, ten se bude muset zabrousit. Na horní straně křídel chybí kryt páky ovládání křidélek. Vše jsem označil na níže uvedených fotografiích, včetně jedné bubliky na křidélku.

Model nemá a ani návod nepřipomíná doplnění "T" pitotky pod levé křídlo. Závažnější je však jiná skutečnost. Správné rozpětí letadla podle různých podkladů by mělo být 10,67 m to je v přepočtu na měřítko 1/72 14,82 cm ať už model postavíme jakkoliv šišatě ? bude nám chybět cca 3 až 4 mm. Vzhledem k tomu že je křídlo lichoběžníkové museli bychom ho nastavovat na konci křídla nebo u kořene. Máme třetí možnost nechat tuto chybu být.

2.4 SOP a VOP

V krabici je jen jeden typ VOP a SOP a to pro variantu 2A/B a 3 . Jak jsem již uvedl výše v komentáři k trupu. VOP se lepí na aerodynamické přechody natupo.

SOP je trochu atypické. Kus trupu je součástí tohoto dílu. To je díky interpretaci toho, kde má být vlastně spára oddělující pevný stabilizátor SOP a kormidlo. Některá výkresová dokumentace to spíše mate a fotografie ukazuje pečlivou kapotáž přechodu. Model 1/48 například nese tuto chybu a posouvá osu otáčení více dopředu a šikmo. Podle fotek je zřejmé, že kormidlo bylo užší oproti předchozí Variantě 1 právě o tento vertikální panel.

2.5 Podvozek

Podvozkové nohy jsou v tomto modelu odlity z černé pryskyřice. Díky použití jiného plniče má díl jiné vlastnosti zejména směrem k odolnosti, tak aby se nám časem u postaveného modelu podvozek nebortil. S tímto řešením jsem se běžně setkával u modelů CMR a mohu říci, že díl je tvrdší, neohýbá se tolik jako by byl stejný díl z "béžovošedivé" pryskyřice. Nohy musíme vyprostit z otřepů a obsahují i vzpěry s naznačením pružiny a dle mého soudu i s pohledem na dostupné fotografie dostatečně detailní.

Podvozková kola mají čtyři otvory, nemají naznačený dezén, jak je patrno na některých fotografiích. variant 1 až 2A/B. U fotografií varianty 3 se zdá, že už kola neměla takový výrazný vzorek. Ostruha je relativně detailní, ale opět vyžaduje odstranění blány.
Podvozkové šachty mají naznačenou konstrukci na dně šachet. Více je popsáno v kapitole křídla.

2.6 Vrtule

Je řešena tak, že jsou samostatně odlity vrtulové kužely a samostatně listy. Pro ty jsou v kuželech naznačené osazení. Tady trochu odskočím ke kamufláži, respektive zbarvení. Vrtulový kužel byl kromě poslední podoby ve varianty 3 vždy černý. Poslední podoba varianty 3 byla s vrtulovým kuželem v barvě leštěného kovu. Právě kvalitní odlitek umožňuje tuto variantu zbarvení modelu a kužel pěkně vyleštit.

(poznámka k fotce... na fotce je jen 5 listů, inu jsem debil... a nedal jsem si drobné díly pečlivě do pytlíčku a ztratil jsem jeden list... řešení je ve stavbě.)

2.7 Výzbroj a alternativní díly

Model neobsahuje žádné alternativní díly umožňující jinou stavbu než pro variantu 3. Pouze na křídlech nalezneme stopy po aerodynamických přechodech pouzder hlavní kanónu.

2.8 Obtisky

Prototyp M.B.5 nesl po celou dobu svého "života" maskovanou "prototypovou" kamufláž tvořenou standardními barvami Dark Green a Ocean Grey na horních plochách a žlutý spodek. Horní kamuflážní barvy byly na náběžné hraně křídel a obloucích mírně přetaženy přes hranu na spodní část.

Obtiskový potenciál není u toho typu moc rozsáhlý. Na malém aršíku najdeme britské výsostné znaky (roundely) odpovídající roku 1944. černý seriál R2496, byl předpisově umístěn na obou stranách trupu před VOP. Jediné další označení bylo žluté P ve žlutém kruhu. Typické pro toto letadlo byla velmi tenká linka tohoto kruhu. Označení plně odpovídá fotografiím.

2.9 Návod

Typické pérovky popisují celou stavbu s instrukcemi, jak vybarvit i jednotlivé detaily.

Kamuflážní schéma je v plánku jen černobílé s kamuflážními poli rozlišeným jen jiným rastrem alá "novinový tisk", navíc obrázek letadla v návodu je dost divný. Bohužel při porovnání fotek a schématu najdeme spoustu odlišností v liniích a tvarech kamuflážních polích.

Z jedné letové fotografie originálu jsem upravil kontrast šedé v počítači tak, aby byly patrné skutečné tvary jednotlivých barevných polí na horních plochách. Barevný obrázek na víku od pana Jana Máče ukazuje správné rozložení kamuflážních pole na pravé straně trupu, škoda že tam od něj toho není více.

3. Konkurence

Vždy se při pohledu na stavebnici, kterou dostanu nebo koupím, porozhlédnu po tom co je dostupné a jaká je konkurence.

3.1. V plastu

3.1.1. 1:72 Martin Baker MB.5 Skybirds '86 - Nr. 001

K této stavebnici se mě podařilo dohledat jen fotografii krabičky modelu

3.1.2. 1:72 Martin Baker MB-5 (Pegasus-Nr. 21)

Tento model může být také spíše raritou do sbírky vývoje plastikového modelářství. To, co jsem našel na internetu je zlý sen modelářův. Jednoduché velmi podprůměrné asi nízkotlaké výlisky velké otřepy nic nesedí. Drobné díly jsou prakticky nepoužitelné. Při prohlížení jsem si všiml některých znaků, o kterých budu dál hovořit.

Nedalo mě to, a tak jsem se optal u MPM. Dostal jsem odpověď, z které cituji "Master Martin Baker MB.5 byl vyroben panem Šilhánkem původně pro britskou firmu Pegasus. Tato firma model vydala jako vstřikovaný. Součástí dohody o dodání masteru bylo to, že později může být vydán jako resinový model. K tomu došlo, master byl upraven a vydán jako resinový model CMK v sérii Planet Model PLT112."

3.1.3. 1:72 Martin Baker MB-5 (Falcon models)

Zde
Je to vakuový model, kdy jsou díly z plastové za tepla podtlakově tváření plastové destičky, takže ho řadím mezi plastové. Pro ty, co se s touto technologii nesetkali by se zasloužilo přiblížit o co jde. Veškeré díly modelu jsou vytvořeny technologii, že k negativní formě jsou za tepla podtlakem "přisáty" teplem změklé desky tenkého plastiku. Na jedné desce je tak řada dílů, jež ale musíme technikou obstřižení a zabroušení sami připravit pro další kompletaci.

V minulosti zhruba v 80 letech na počátku 90 let minulého století tak bylo vyrobeno i řada stavebnic na našem území (známé jsou například modely LaGG-3 či Jak -3 firmy Dubena, nebo Aero A-300 (1/72) a Avia B-35, B-135 a B.534 které stály na počátku historie společnosti MPM).

3.1.4. 1:72 Martin Baker MB-5 AZ model

IMG_20161112_180239

Tato žhavá novinka firmy AZ models přibyla na modelářský trh na podzim loňského roku (2016) a to současně v České Třebové a britském Telfordu. Stavebnice je koncipovaná jako shortrun a je celoplastová bez jakýchkoliv doplňků. První balení je nabízeno dle mého rozdělení ve varianě 1 a 2As možností 2B s obtisky pouze (dnes jsou dostupné i přebaly WiF) pro prototyp R2460 v hypotetickém nasazení u letectev.

Současně bylo možné zakoupit první speciální WiF obtiskový aršík, a to Boscombe Down evokující zbarvení britských letadel v 50 a 60 letech respektive letadel pro závody kolem pilonů. Aktuálně na jarní trh přišla i varianta WiF v námořním provedení, ale již v základním balení premiérové krabice je součástí výlisek přistávacího háku pozdního "Seafire typu". Protože je tento model dostupný, popíšu ho podrobněji a v dalším kroku porovnám s resinovým modelem i jeho sestavitelnost.

Stavebnice je nabízena ve standardní krabici s bočním otevíráním s barevnou kresbou letadla na líci a na rubu doplněná barevnými schématy a kódy použitých barev (konkrétně firmy Humbrol). Stavební díly jsou spolu s návodem a obtisky uloženy v plastovém sáčku s lepkou, moje díly nebyly nijak pokřivené a ani žádný díl nechyběl (mám dvě stavebnice).

Stavební návod je vytištěn barevně jak je u firmy AZ /KP zvykem u všech nově vydávaných stavebnic s tím, že v jednotlivých krocích se názorně ukazuje, jak a která část má být zbarvena. I zde výrobce doporučuje výhradně barvy firmy Humbrol, což je logické a pro většinu modelářů snadno identifikovatelné odstíny.

Výlisky dále obsahují dvě varianty SOP a VOP pro variantu podoby prototypu 1 a 2A/B. Popis sestavení kabiny je velmi schématické a návod nijak nepomáhá při její kompletaci. Díly pro boční panely jsou zjednodušené jakési bedny se stopami po přístrojích a ovladačích.

Palubní deska je trojdílná s pozitivními reliéfy ciferníků, chybí standardní RAF kompas na spodním okraji palubní desky, řídící páka mě přijde velká, sedačka má podivný tvar sedáku, při určitém uhlu pohledu je vidět stopy po odbroušených pásech, které byly pravděpodobně na původním "masteru".

Celkově problematická je partie podtrupového chladiče. Zcela je opomenuta konstrukce „výdechového kanálu“ a regulační klapky. Mimochodem i v případě, že je klapka zasunuta současně s obrysem trupu je stále patrný otvor pro odchod teplého vzduchu, což má "funkční" logiku. Tedy stejná chyba/zjednodušení, jak uvádím výše v detailním popisu stavebnice Planet Models a Pegasus.

Podobně problematická je i partie vstupu chladiče pod trupem. Jednak je celkově moc masivní (vysoký) vstup ve vertikální ose a celkově jsou díly, celkem tři, moc hrubé a neostré. I zde je mezera mezi křídlem a vstupem moc úzká a taktéž chybí znázornění napojení přes základnu s polokruhovým půdorysem i když zde už velmi výrazně. I tato stavebnice má obdobně špatný vstupní otvor nasávání vzduchu k motoru pod vrtulovými kužely. Tedy v podstatě není naznačen vůbec a celkově je kryt kanálu poměrně mělký. Křídla mají správné rozpětí a skládají se vždy z horní části která obsahuje i celá křidélka a vztlakové klapky.

Mezi drobné díly patří nevýrazné výfuky na tenké liště, které se lepí na povrch mělkých prohlubní. Dále zde na rozdíl od resinové stavebnice nalezneme hlavně 20 mm kanónů pro variantu 2B a "zaslepovací pahýly", jež zbyly po jejich demontáži (které stroj nosil až do svého konce v podobě varianty 3). Ošklivě vypadají kořeny vrtulových listů u kužele, kde jsou veliké nálitky a otřepy na kuželu navíc vtaženinu.

Díly podvozku trpí velkými otřepy ostatně jako většina drobných dílů této stavebnice, ale nejvíc to vadí u podvozkových nohou a vzpěr. Kola hlavního podvozku mají správně čtyři otvory, chybí jim rovněž dezén a jsou nekvalitně vylisované, patrná je jakási rýha pro plášť pneu. Naopak kryt podvozku má naznačenou konstrukci na vnitřní straně. Tato konstrukce je i v kruhových šachtách. Výrobce moc nestudoval podklady, a proto i když se samostatně vlepují stěny šachty mohl je doplnit o naznačení detailů.

I tento výrobce pominul pitotovu trubici "obrácené T" pod křídlem. Celkově jsou výlisky, i když beru v potaz to, že se jedná o short run a srovnání proto uvažuji skutečně v rovině jiných podobných stavebnic (např. AZUR, old Special Hobby, RS models a samotné mateřské AZ (KP,Admirál, Legato... apod.) spíše průměr a dle mého soudu, i pro samotného výrobce, výrazný krok zpět.

Základní díly trup a křídla jsou odstříknuty celkem bez problémů,

menší díly a to ve 100% případů mají na dělící rovině otřepy nebo jak nazvat mrmlel přebytečného plastu.

Propadlinu má i vysoká směrovka pro variantu 2A/B), ta je navíc ohnuta při pohledu zezadu doleva, tedy na stranu propadliny. Spodek trupu (levá polovina) uhýbá dovnitř tedy vzniká propad který se musí eliminovat při postupném lepení trupu ale tmelení se i tak nevyhneme. Rytí najdeme jen základní (ani skutečný stroj díky konstrukci snímacích panelů neoplýval velkým množstvím detailů) naznačení rychlošroubů, které byly prakticky na všech větších panelech jsou jen na horním krytu zbraní.

Otvory pro vypadávání nábojnic jsou naznačeny jen rytím a nejsem si jist, zda nepřísluší až variantám 2B a 3. Problematický je i jediný průhledný díl a to překryt kabiny. Výrobce v tomto případě má správné rozpětí křídel. Srovnání níže ve stavbě.

Již při přiložení na slepený trup je jasné, že vůbec nepasuje k výřezu kabiny. Budí dojmem, jako by byl díl převzat z jiného modelu, zde prosím "ať se drbe koho svědí". Dobrat se "konce zvonce" vyžaduje buď tmelení, nebo pracné dobrušovaní.

Použitý plast jakémkoliv větším namáhání neodpouští, respektive objeví se mikroskopické prasklinky i při nepatrném zatlačení. Hodně se dá zamaskovat tím, že se model postaví v konfiguraci s odsunutým překrytem, ale vyžaduje to dopracovat ne příliš podrobně vybavenou kabinu.

Stavebnice nabízí možnost tří kamufláží pro první dvě varianty 1, 2A a 2B prototypu. To je celkem dost na jedno letadlo. První kamufláž je celo šedá (tu jsem kromě textové podoby popisu nenašel nijak zdokumentovanou, a tak ji nemohu posoudit) v popisu je uvedena barva "light grey" takový odstín však v legendě "čtverečků" doporučených barev nenajdeme. Je to odstín Medium Sea Grey, který je naopak v legendě redundantní a matoucí? Nevím? Obtiskový aršík obsahuje výsostné označení, seriál a prototypové P v kruhu.

Zde je další zádrhel. Výsostné znaky jsou dle britského standardu a ty výrobce zvládl. Jen poznámka, že oproti schématu na krabici fotografie hovoří o jiném umístění rondelů na křídlech... měly by být blíže k trupu. Dále je to ovšem průšvih. Porovnáme-li s fotkami zjistíme že P má jiný tvar fontu a dále velikost a šířku lemu. Seriál R2496 má ve skutečnosti jiný font, v obtiscích je hranatý a ten jsem nikde na žádné fotografii nenašel. Všechny fotografie ukazují font "oblý".

Je s podivem, že autor obtisků u tak jednoduchého modelu, navíc snadno na internetu dohledatelných fotografii napáchal tolik chyb. Asi pod dojmem urychlit co nejvíce přípravu a stihnout uvedený Telford 2016 se uchýlil k využití jiných předloh z vlastního archivu. Ukazuje se že Ctrl V a CtrlC práci sice urychluje ale v podstatě díky tomu už v této základní podobě výrobce vydal přebal What if a nemusí ani vymýšlet extra balení.

3.2. Resinové stavebnice

3.2.1. 1:72 Martin Baker MB5 Magna Models - Nr. 6372

Odlévaná stavebnice Magna Models je sporadicky nabízena na zahraničních e-shopech v cenách kolem 20 GBP.
Základní díly jsou odlity z pryskyřice, drobné díly jako díly podvozku a vrtule jsou odlité z bílého kovu. Osobně jsem kovovým dílům nikdy nepřišel na chuť, a to co jsem shlédl na internetu bych asi po této stavebnici i s ohledem na cenu nesáhl.

Firma Magna Models vyrábí i další Martin Baker M.B.3 a to dokonce s možností postavit ho s kapkovou kabinou nebo původní s vysokým hřbetem za kabinou. Podle toho, co jsem našel se jedná o jedinou stavebnici tohoto typu.

3.2.2. 1:72 Martin-Baker MB-5 Airframe - Nr. 6

Vím, že existuje tato stavebnice, ale podrobnosti jsem nenašel.

3.3. Měřítko 1/48

Tento model existuje i v tomto měřítku a jedná se o jediný počin.

3.3.1 :48 Martin-Baker M.B.5.Silver Cloud

Stříkaný model s doplňky z kovu provedení ve variantě 3 . Na internetu se dá dohledat několik staveb této stavebnice.

4. Stavební porovnání – typy pro stavbu

Porovnávat tento model s některými výše uvedenými stavebnicemi zejména pro jejich obtížnou dostupnost, nemá smysl a model 1/48 by si zasloužil asi samostatný článek, proto se dále soustředím jen paralelní stavbu resinové stavebnice Planet models a aktuální plastovou stavebnici českého výrobce AZ models tedy to co lze běžně koupit v českém trhu. Současně prosím o schovívavost, nepovažuji se za elitního modeláře na poli stavby letadel a řadím se spíše k odpočinkovým sbírkařům.

I když jsem se při stavbě MB-5 před Vánoci zařekl, že "tohle" mě už nesmí do bytu, že to jednou stačilo, a že do "jedné řeky dvakrát nevstoupíš:, existuje pro mě jako milovníka Bonda 007 rčení "Never Say Never Again" podlehl jsem i já a nejen, že jsem se pustil do stavby modelu Planet Models, ale i do souběžné referenční stavby AZ, tu jsem volil jako bez zásadních úprav (detailní ve variantě 3 už mám). Planet Models jsem se rozhodl postavit v provedení variantě 3 a AZ v provedení variantě 1 tedy s nízkou a malou SOP a VOP. Stavba mě už moc nebavila, a navíc nemám na modely tolik času a tak se s tím babrám skoro půl roku a odbíhám k jiným pro mě zajímavějším modelům a nevím zda to někdy dotáhnu.

4.0. Krok 0 Kauza chladiče.

U modelu obou modelů jsem realizoval stavbu výdechu s klapkou variantu "líný modelář" tedy klapka zasunutá, protože u předchozího "pilotního modelu" z podzimu 2016 jsem ji stavěl více otevřenou, kde jsem klapku realizoval z hliníkového plechu. Úprava se tedy soustředila jen na naznačení dna trupu a zadního čela chladiče.

Opět postup dokumentují fotografie. K operaci stačí žiletková pilka a skalpel. Chladič i dno zhotovíme z plastové destičky lichoběžníkového tvaru. Délka se řídí zhruba dle paneláže na trupu a šířka na konci podle vyřezaného otvoru a na konci šířkou dutiny trupu.

4.1. Krok 1 Kabina

Tady by asi začal každý při běžné stavbě. Na fotografiích je patrné že jsem detaily mírně vylepšil profily a destičkami. V případě Planet models i konstrukci za sedačkou a na podlaze. Z fotografii je patrný velký rozdíl ve velikosti řídící páky. Jedna mě přijde moc velká druhá naopak malá. V případě AZ models plánek trochu mate modeláře. Protože toto je už můj druhý model, doporučuji postup:

 1. Zadní část nalepit z boku na podlážku tak aby konstrukce navazovala.
 2. Naopak přední část kabiny nalepit na okraj seshora… i z fotek je patrné, že pak přesně padne do výřezu.

Vše jsem dokreslil do fotografie plánku

Boční panely je dobré nelepit k podlážce, ale na bok trupu nebudou tak utopené.

U obou jsem doplnil pár detailů konstrukce páky plynu s použitím drátků a trubiček

Odlišnost ve ztvárnění kniplu obou modelů u Planetu se mě zdá být poněkud subtilní u AZ naopak moc velká. Komu se chce může použít z jiného modelu

Obě sedačky jsou prakticky totožné. Planet má odlity i pásy, a tak je bude stačit jen vybarvit. U AZ jsou pásy z „původního masteru“ odbroušené s viditelnými pozůstatky v plastu na opěráku, Nicméně pásy nenajdeme ve stavebnici a to ani na obtiscích a tak si je musíme sami doplnit dle vlastního vkusu a možností, např. z leptané sady steel fa Eduard . Dno AZ sedačky je jakýsi kulatý lavórek a tak je otázku zda celou sedačku rovnou neudělat znova či někde v duchu této stavebnice nevykrást vrakoviště

Krok 2 kompletace trupu

V případě modelu Planet models jsem navíc doplnil motor v částečně od krytované podobě s použitím sady CMK pro Spitfire MK.XIX která se náhodou povalovala doma (využil jsem jen díl motoru Griffon a výfuky, tuto část stavby jsem nedokumentoval, je to moje snaha tak říkajíc "nad plán" a neměla by proto zkreslovat smysl tohoto textu, a to je porovnávací stavba).

Po vybarvení detailů jsem oba trupy zkompletoval a postupným lepením spojil... V případě AZ modelu doporučuji postupovat od spodku trupu v místě centroplánu. Zde má stavebnice u jedné poloviny propad dovnitř... Postupným lepením kombinací vteřinového a rozpouštědlového lepidla (na tlak) si tak ušetříme práci. S tmelením. U Planet models jsem musel dostavět zadní část trupu, kde mě jedna polovina vyšla kratší, možná moje chyba

Krok 3 vrtule

V případě modelu Planet models je stavba jednoduchá, stačí si jen zvolit, zda budeme postupovat tak, že nabarvíme samostatně listy a kužely nebo budeme barvit již sestavený komplet. Já jsem si to zkomplikoval, protože častým přejížděním mezi více byty se mě podařilo jeden list vrtule ztratit, a tak jsem si musel list vybrousit z plastu… Ještě poznámka při sestavení vrtule. Tam musíme respektovat profil listu vrtule ke smyslu otáčení jednotlivých segmentů vrtule a použít správné listy.

Vrtulový komplet v provedení AZ models je stavebně jednodušší, všechny listy jsou vylisovány s kužely, respektive se segmentem rotačního paraboloidu jak by geometricky správně měl byt tento tvar nazýván … Nicméně zpět k modelu. Řešení AZ má hned několik nectností. Za prvé, na předním kuželu je propadlina a za druhé: všechny kořeny listů mají ošklivé nálitky. Tyto chyby musíme dle svých schopností dotmelit, obrousit a vylešti nebo ořezat opět vytmelit, vybrousit a vyleštit a listy následně nalepit. Vrtule je výrazný prvek tohoto letadla, který každého upoutá, a tak si musíme dát záležet.

Barevné schéma výrobce říká, že celá vrtule je černá. Avšak při studiu fotografii, je zřejmé že po celou dobu měla žluté konce a dále několik popisek jak na kuželech, tak na listech a pochopitelně na každém logo výrobce. Tento detail barevné schéma AZ pomíjí, ještě doplním že ve variantě 3 byl kužel bez barvy jen vyleštěný kov, a tak tuto variantu zbarvení můžeme aplikovat jen u "konkurence".

Krok 4 křídla

Resinový model má křídla v jednom odlitku a je proto jednoduchá implementace na model... stačí je přilepit na trup při hlídání geometrie neboť spoj je jak je běžné u těchto stavebnic natupo.

Křídla AZ modelu jsou koncipované pro Variantu 1, 2 A/B tedy s kruhovými výřezy šachet podvozku. Křídla se sestavují vždy z horní a dolní poloviny s vlepenými boky šachet. Je zvláštní že například dva symetricky identické díly, které by měly být totožné, mají odlišný tvar.

Sestavu doporučuji lepit rozpouštědlovým lepidlem do spodní poloviny, následně vytmelit a vybrousit boky. Pak dobrousit jejich výšku tak, aby vše dosedlo tam kam má a křídla se nerozevírala, chce si s tím chvíli pohrát a lepit opět rozpouštědlovým lepidlem na tlak.

K oběma modelům k této partii ještě poznámku. Obě modelové ztvárnění působí schématický a dle dostupných fotografii a různých pérovek a nákresů je zřejmé, že detaily byly více členité s viditelnou konstrukcí křídel a trupu a určitě obsahovala prvky hydrauliky podvozku.

Krok 5 SOP/VOP

Sestava této partie u obou modelů vyžaduje trochu práce. VOP je u každého modelu řešena odlišně U modelu Planet models máme již připravené přechody do trupu. U tohoto modelu je odlišně řešena i SOP obsahuje i část ukončení trupu. Asi díky jiné smrštivosti jsou trupy trochu jinak dlouhé v mém případě byl rozdíl 0,3mm, a tak jsem musel konec nejprve dobrousit a vše přetmelit a dorýt nové dělení panelu který zakrývá přechod do kormidla a vede přes celou výšku SOP.

V případě modelu AZ models musíme řešit dva problémy. První problém budou řešit ti co budou stavět model s vysokou směrovkou tedy Variantu 2A a 2B, kterou musí nejdříve geometricky srovnat viz výše v hodnocení stavebnic. U stavby Varianta 1 tento problém nemusíme řešit.

Druhý problém, který musíme řešit u stavby obou Variant 1 i 2A/B je, že připravené otvory pro kolíky na trupech pro fixaci VOP nejsou ve stejné výšce. Nejjednodušší řešení je oba propilovat nahoru respektive dolu a obě poloviny VOP nalepit správně. Protože VOP obou provedení mají odlišnou hloubku musel výrobce z původního masteru“ přechody odstranit a u VOP Varianty 2A/B nastavit jejich délku u kořenů. Bohužel nejsou poloviny zrcadlově identické a kořene mají nestejnou hloubku viz foto.

Při stavbě Varianty 1 musíme ohlídat rovněž geometrii tak aby osa obou polovin VOP byla kolmá na osu trupu. Tyto partie Varianty 1 mají i jiné provedení portování, v porovnání s díly 2A/B, zřejmě důsledek "jiného masteru" ale to v konečném důsledku nevadí

Krok 6 podvozek

U obou modelů to není nic jednoduchého jak jsem předeslal u sestavy křídel, kdy jsem se věnoval hlavně podvozkovým šachtám.

Jen zopakuji, že Planet models představuje variantu posledního provedení Varianty 3, kdy byl výřez v křídle rozšířený a měl navíc u kořene trojúhelníkový kryt. Podvozkové nohy a kola po vyproštění z technologický nálitku stačí jen vybarvit. Podvozkové kryty tvoří jen destičky bez naznačení vnitřní konstrukce. Zde se opět vyplatí doplnit detaily konstrukce a zámků podle fotografii nebo tyto díly vyrobit znovu z jiných materiálů.

AZ models má v trupu kruhové výřezy. V popisu jsem zmínil kvalitu výlisku, bohužel největší nedostatky ve výliscích se projevují na této sestavě podvozkových komponent. Některé díly vzpěr musíme udělat znovu, nebo alespoň dopracovat např. typická pro toto letadlo vzpěra s pružinou apod. Kola musíme vytmelit a dobrousit. Z krytů se dá bezproblémově použít jen velký kryt kol, ostatní opět zaslouží péči.
Samostatnou kapitolou je ostruhové kolečko. V obou případech vyžaduje dopracovat. V případě odlévané stavebnice máme však určitou výhodu. Kryty ostruhy je vhodné vyrobit ze zbytku leptů nebo hliníkového plechu.

Drobné detaily a náměty na rozšíření

Drobné detaily a náměty na rozšíření

 1. Výzbroj. Ta byla podobě 4 kanónů testována dle fotografii ve Variantě 1 na základě testů byla právě přepracovaná VOP/SOP ale zda byla výzbroj testována i v této variantě jsem nedohledal. Připadá tak v úvahu jen stavebnice AZ model.
 2. Stroj měl krátkou prutovou anténu radiostanice za kabinou, další pravděpodobně IFF byla za chladičem, na panelu před ostruhovým kolečkem. Pod křídlem bylo T čidlo rychloměru.
 3. Navigační a signalizační světla dobré doplnit dle svých schopností do ukončení křídel a tříbarevný semafor před vstup vzduchu na spodek centroplánu.
 4. Dezén pneumatik podvozku je patrný na řadě fotografii, komu se chce s tím pohrát má pole otevřené, případně dohledat kola obdobná z odlévaných doplňků.
 5. Rytí a nýtování. Letadlo mělo specifickou konstrukci kdy některé části potahu byly vlastně velké panely opatřené výraznými rychlošrouby určitě to celkem fádní solitér modelu oživí.

5.Závěr

Tedy shrnutí všeho výše uvedeného. Tak to vezměme popořadě:

5.1.1. Žádný z modelů není úplně povedený to je potřeba zmínit hned v úvodu. Je otázkou, a to se často stává, že když se dva perou (tím nechci nic naznačovat ani předjímat) má z toho třetí užitek. Proto bych se asi nedivil, kdyby se tak náhodou nezjevila nějaká čínská stavebnice, která problém, kdo je lepší vyřeší "definitivně po svém".

5.1.2. Nejvýraznější nedostatek obou modelů je v provedení trupu. Oba výrobci zásadním způsobem, dle mého soudu až vzácně shodně (porovnejte linie a křivky trupu při prostém přiložení obou stavebnic, jak je uvedeno na fotografiích níže), pomíjí konstrukci chladiče pod trupem za křídly. Modelář je odkázán na svoji volbu, zda chce, a je schopen, upravit a vlastně novostavbou vytvořit to co výrobci pominuli.

5.1.3. Nepovedený a opět vzácně shodný je nedokonalý tvar nasávacího otvoru a aerodynamického tunelu pod přídí za vrtulovými kužely. To je až pro konspirační teorii, vzhledem k tomu, že obdobně je na tom letitý Pegasus, a že jsem výše objasnil vztah Pegasus – CMK/Planet models, je otázkou, čím se nechala inspirovat firma AZ models??. Ale na to asi nikdy nedostanu odpověď, maximálně se tak můžu stát jen terčem ataků, což se určitě stane.

5.1.4. Model AZ má správné rozpětí křídel. Toho bylo dosaženo tak, že byly „mastery“ nastaveny u kořene křídel. Stopy po tomto nastavení jakož i zbytky po původním provedení dna podvozkových šachet jsou dosud patrná na výliscích stavebnice AZ, jak dokládají fotografie, a muže porovnat každý majitel této stavebnice. Při úpravách z původní předlohy zbyly i nedůsledně zatmelené linky jinak pokud máte možnost přiložit obě křídla k sobě zjistíme stejnou délku křidélek a obrys nasazení podvozkových šachet. Rozdíl je jen ve velikosti spodní boule a doplnění krytky páky ovládání křidélka na horní polovině. Pochopitelně při nastavení křídla u kořene došlo i k zvětšení jeho hloubky s navazujícími přechody. Opět je na výliscích patrné AZ řešení, tedy nastavení u odtokové hran tohoto přechodu.

5.1.5. Variabilita stavebnice je v případě plastové stavebnice AZ pro varianty 1 a 2A/B. Firma Planet models nabízí provedení 3. Je tedy otázka každého z nás, které provedení a varianta se nám líbí více.

5.1.6. Kvalita dílů. Planet models je sice resinová stavebnice, nicméně jednoduchá bez potřeby složitého a pracného ořezávání dílů z nálitku. A tak stavba nečiní nijak zásadní požadavky na modeláře, který až tak nemá zkušenosti s tímto typem materiálu (přiznávám jsem lodičkář – ponorkář a většina modelů mé sbírky je právě resinová a u některých bylo vyřezávání dílu z mega nálitku torturou) Hlavní díly prakticky nemusíme oddělovat, máme ušetřenou práci s opracováním dílů. Drobné díly musíme oddělit od licích vtokových, ale chápu, že pro některé modeláře je to nepřekonatelný problém. V případě AZ musíme také spoustu (skoro všechny i když jsem se nedávno díval v krámě, situace se lehce zlepšila) drobných dílů očistit od otřepu/nálitků, které trochu otravují stavbu. Úpravy a potřeby tmelit a dopracovávat zejména drobné díly jsou bohužel potřeba.

5.1.6. Drobné díly. Zde se jedná především o vrtuli. Jednoznačně vše pro Planet. Samostatné kužely a samostatné listy se dobře sestavují a modelář může pouvažovat, jak barvit odděleně kužely stříbrnou leštitelnou a listy barvené samostatně dolepit poté. U AZ jsem se zmínil výše.

5.1.7. U průhledných dílů máme volbu 2:1 tedy dva acetátové díly u Planet Models verzus jeden plastový díl U AZ models. Je opět otázkou modelářské vyspělosti každého, co je, pro koho lepší volba. Pokud by byl plastový díl lepší po tvarové stránce, přesně by padl, do výřezu byl dostatečně tenký s jemně naznačeným rámováním. Je to výhra. Pokud nesplňuje ani jednu z těchto kritérií je to debakl. A to v případě modelu AZ je fakt. Sám se obou staveb chytám použít acetátovou Planet Models, která je po všech stránkách přesnější, a tak to myslím hovoří jasně za vše.

5.1.8.Obtisky. Je zázrak napáchat u jednoho tak jednoduchého aršíku tolik chyb, kolik se podařilo firmě AZ models. Nevím, čím se tvůrce obtisků řídil, ale na internetu jsou běžně dostupné fotografie, které konec konců přikládám, dostatečně dávají podklad pro tvorbu obtisků. Zde je to jednoduché jednoznačně Plastic planet.

Hamletovská otázka tedy zní: "plast nebo ne-plast (resin)?" Asi by při tomto zhodnocení mělo zaznít několik pohledů, i když si myslím, že obrázek si touto dobou učinil každý dle svého osobního výběru sám. Ale musím předeslat, že v obou případech se s vynaložením celkem průměrného úsilí dá postavit sbírkový model, to jestli někdo bude chtít jít dál a vykřesat ať už z jednoho, druhého či z obou současně něco víc, je otázka. Pokud i svou stavbu bude zveřejňovat, budu sledovat a fandit možní se hodí pár tipů:

5.2 Doporučení pro stavbu AZ modelu
Předpokládám, že tento model budou asi lidé stavět nejčastěji. Problémy stavebnice jsem uvedl výše atak jen rady a úvahy. Nepředpokládám, že by se v budoucnu objevila nějaká doplňková řešící alespoň nejvýraznější problémy.

5.2.1 Chladič lze dopracovat tak, že na konci trupu prořízneme štěrbinu výdechu teplého vzduchu a zaslepíme/navážeme trup, to je nejjednodušší a stavbu to nijak nekomplikuje.

5.2.2 Kabina lze sestavit, jen si musíme pohrát se správnou konfigurací jednotlivých dílů. U palubní desky doplníme minimálně kompas, Boční panely lepte na boky trupu ne na podlahu, jak doporučuje návod. Sedačku, její celkové zjemněni záleží na schopnosti a chuti minimálně ji doplníme o popruhy. Prospěje doplnění konstrukce a dalších detailů podle fotografii. Doporučuji udělat nový knipl. Otázka překrytu.

5.2.3 Křídla určitě se vyplatí upravit boky šachet a doplnit různé detaily… celkově doporučuji zeslabit křídlo tak aby se snížila výška profilu a navázaly dobře na kořeny na trupu a eliminovat tak důsledek prodloužení křídel.

5.2.4 VO/ SOP. Záleží, jakou Variantu předlohy zvolíme ke stavbě. Starší provedení VOP po prostém nalepení má nechtěný šíp. Novější provedení má nestejnou hloubku. Obě jsem zmínil ve stavbě.

5.2.5 Obtisky? Vyměnit seriál za jiná písmena a čísla správného fontu je otázkou, zda má člověk nějakou takovou sadu doma nebo zda dokáže sestavit ze zbytků jiných decalů k jiným modelům. Prototypové P by snad šlo ze sady Xtradecals, ale pořád mě přijde u nich ten kruh moc široký, nebo prohrabat domácí archív nemám už k dispozici, ale přijde mě použitelný obtisk P ze stavebnice Supermarine Attacker Prototyp od stejného výrobce AZmodel.

6. Osobní poznámka na závěr

Předesílám, že nejsem nijak propojen se žádnou modelářskou firmou vyrábějící plastikové stavebnice letadel. S většinou výrobců, majitelů a zaměstnanců se znám, ale v žádném případě se nejedná o osobní známost nebo kamarádství. Nemám proto v úmyslu ani nikomu škodit a ani nadržovat. Nicméně z toho, co jsem napsal a fotograficky zdokumentoval je zřejmé, že model AZ model vychází z některé ze stavebnic, které byly vytvořeny na základě originálních masterů (Planet models? Je asi nejdostupnější).

Některé chyby a nedostatky byly napraveny (rozpětí křídel, variabilní SOP VOP a k tomu upravené podvazkové šachty), některé nové chyby přibyly (nepadnoucí kabina, ošklivá vrtule), na některé se tvůrce "masteru" vykašlal asi nejhůř uvedený chladič vstup vzduchu.

Nevím, jaká byla obchodní dohoda mezi konkrétními firmami, a není to ani předmětem recenze, to opravdu ne. Osobně si vážím firem, které vynakládají peníze na rekognoskaci a scaning, předloh, následné vyrobení 3D modelu na jehož konci jsou autentické formy, stejně jako firem, které vezmou "špalík syntetického dřeva" a ručně vyrobí předlohové mastery. Je to podle mě poctivá práce, za kterou i já rád zaplatím své poctivě vydělané peníze.

Na druhé straně mě přijde "chucpe" vzít nějakou existující stavebnici tu a tam něco doplnit, dobrousit, dorýt a doonýtovat. Drobné díly upravit nebo, co se nehodí doplnit co dům vzal z domácího vrakoviště. Pak to nechat zaformovat a s gustem prodávat po světě. Synonyma pro takové jednání mě napadají spousta, nicméně je rozhodující, jaký postoj k tomu zaujmeme my kupující. Zda i tím, že si takový produkt koupíme nepodporujeme takového výrobce v takovém jednání.

Jen doufám, že najdu v sobě morální sílu "chamtivého modeláře" v touze mít doma "NĚCO", co mě ve sbírce chybí a nepodlehnu a budu držet peněženku hluboko v kapse a budu se řádit heslem "Za mé poctivé peníze si kupuji poctivou práci".

Zbyněk Škopán

Redakce ModelWebu děkuje firmě Planet Models za poskytnutí vzorku pro recenzi.

Referenční model lisované plastové stavebnice AZ models si autor zakoupil za vlastní prostředky, v plné částce (už druhý :) ) v modelářském obchodě nedaleko pivovaru U Fleků

Rubrika Letadla - 1:72, Letadla - Náhledy do krabiček, Planet models | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.