100 let Velké války 1914 – 1918

25.7.2017 - 783 přečtení

800px-Wappen_Kaiser_Franz_Joseph_I (1)

25.7. 1917 – Vzpoura v baltském loďstvu potlačena

Balkánská liga se schází v paříži

Libor "Hellboy" Mužík

Stále pokračuje intenzívní dělostřelecká příprava na německé vojenské cíle u Passchendaele. Německé dělostřelectvo se však nehodlá nechat zahanbit a oplácí britskému stejnou mincí.

 

V reakci na včerejší úspěšný útok francouzské pěchoty u Aisne se o totéž pokoušejí německé jednotky. Jsou však bez úspěchu odraženy.

 

Pěchota Německé 8.Armády překračuje břehy řek Dněstru a Prutu.Na několika místech sec daří prolomit ruské linie, a dochází k obsazení Czernowitze. Ale celkově se ofenzíva německých sil zastavuje,
během posledních deseti dní postoupily jejich jednotky o 145 kilometrů, vojáci jsou na pokraji vyčerpání a nejsou stabilní ani komunikační a zásobovací linky.

 

Nové ruské Prozatímní vládě se daří potlačit vzpouru v Baltském lod’stvu. Jeho novým velitelem se po odvolaném kontradmirálu Verděrevském stává energický kontradmiral Ravozov. Díky němu se daří zvolit Centrobalt (sovět námořníků Baltského lod’stva)  ochotný spolupracovat s vládou. Vůdci vzpoury v čele s námořníkem Pavlem Dybenkem končí ve vězení.

 

V Paříži je zahájena konference balkánských států (Balkan League). Vznik této aliance je datován do roku 1912, kdy balkánské státy Řecko , Bulharsko , Srbsko a Černá Hora uzavřely řadu dvoustranných
smluv proti expanzi Otomanské říše. Ke společné dohodě zúčastněných států dochází pod diplomatickým vlivem Ruska. To obratnými jednáními přesměrovává původní politiku balkánských států od obranné
politiky proti Rakousko-uherska na prosazování svých dlouhodobých cílů v oblasti, mezi které patří zajištění přístupu ke Středozemnímu moři. Základním stmelovacím prvkem byla myšlenka Panslavismu,
tvořící základ ruské politiky v této oblasti. K rozkolu a porušení spojeneckých smluv došlo během druhé balkánské války v roce 1913,když Bulharsko nespokojené s podílem na kořisti z první balkánské
války napadlo své bývalé spojence Srbsko a Řecko . Bulharsko jím vyvolanou válku prohrálo, a na dlouhou dobu došlo k výraznému ochlazení vztahů mezi státy v regionu a v následující válce
postavilo Bulharsko po bok bývalých nepřátel na stranu centrálních mocností.Pařížská konference je svolána zbývajícími členy Balkánské ligy a patronát nad ní drží francouzská předseda vlády Alexandr Ribot. Konference má řešit poválečné uspořádání regionu.

 

V Dublinu začíná setkání zástupců Irských politických stran. Bude řešit takzvanou "Irskou otázku"(rozdělení Irska na katolickou a protestantskou část a z toho vyplývající problémy), problémy
samosprávy pro Irsko a zabývat se budoucností země. Velká válka byla nejdůležitějším faktorem ovlivňující moderní dějiny Irska vytvářející okolnosti, které vedly k úplné a nevratné politické
polarizaci a rozdělení na území Irska. Země se rozdělila na dva nesmiřitelné tábory, na irské dobrovolníky (podporujícími spojenecké vojenské úsilí ve válce) a na zastánce "Velikonočního povstání" které vyústilo v pokus o vyhlášení nezávislé Irské republiky. Setkání se odmítají účastnit zástupci strany Sinn-Féin a All-for-Ireland League (AFIL). Jednání probíhala po několik následujících měsíců až do března roku 1918 do začátku Conscription Crisis, kdy byla v Irsku vyhlášena povinná branná povinnost.

Za pomoc děkujeme Ing. Josefu Žákovi.

25.7a Adm Verderevskiy
25.7a Pavel_Dybenko
25.7a Pavel_Dybenko_aboard_Emp._Pavel_1
25.7b Balkan_League_and_Hagia_Sophia
25.7b Balkan_League_poster
25.7b Balkans
25.7bb  Alexander Rirot

Rubrika 100 let Velké války, Zprávy | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.