1/72 AH-1G Cobra od Special Hobby

27.7.2014 - 7 728 přečtení

obrazek krabicky

Hlubší pohled na výlisky nové Cobry od Special Hobby.

Vyplatilo se počkat?

Jaroslav Hátle

Model: AH-1G Cobra "Over the USA & Europe"
Výrobce: Special Hobby
Měřítko: 1/72
Materiál: plast
Katalogové číslo: SH 72278

Úvodem

Původně jsem stavebnici dostal na klasickou recenzi ve stylu pohled do krabičky. Nicméně poté, co nás s obsahem krabičky seznámil Míra Bílek, by další představování výlisků nedávalo valný smysl. Proto jsem se, po krátké domluvě s vrchním tykadlem ModelWebu, rozhodl čtenáře seznámit pouze s odlišnou nabídkou kamuflážních schémat a především se zaměřit na srovnání stavebnice s předlohou.

Kamuflážní schémata

Co je v tomto přebalu jiné? No kamuflážních schémata - Přebal nabízí celkem šest kamuflážních schémat Armády Spojených států. Dvě jsou od jednotek dislokovaných v tehdejším Západním Německu, dvě schémata téhož vrtulníku ze zkoušek zbraňových systémů v USA a dvě od cvičných jednotek v USA.

  • Kamo A: AH-1G s/n 70-16000 od 3. squadrony 8. jezdecké divize ze základny Mainz-Finthen v Německu, rok 1973. Vrtulník je celoolivový s černými a červenými doplňky, příď zdoní nakreslená zubatá tlama. Při srovnání s fotografiemi předlohy jsem nenalezl odchylky.
  • Kamo B: AH-1G s/n 70-16003 od 71. AHC (rota útočných vrtulníků) ze základny Wertheim v Německu, léta 1972 až 1975. Vrtulník je celoolivový s červenými horními plochami pomocných křídel na ocase. Jediná mně známá fotografie vrtulníku je natolik nekvalitní, že shodu s předlohou nemohu posoudit.
  • Kamo C1: AH-1G s/n 66-15252 ze zkoušek zbraňových systémů v USA. Vrtulník je celoolivový s velkým bílým číslem 15 na přídi. Při srovnání s fotografiemi předlohy jsem nenalezl odchylky.
  • Kamo C2: AH-1G s/N 66-15252, tedy stejný jako předcházející, z pozdějšího období. Odlišuje se vyrovnávacím rotorem na opačné straně, červeným zbarvením pomocných křídel na ocase a svislým bílým pruhem na přídi. Při srovnání s fotografiemi předlohy jsem nenalezl výraznější odchylky. Pouze bílý pruh na přídi vychází zdeformovaný „díky“ tvarové chybě výlisků.
    Oproti ostatním vrtulníkům v nabídce tento postrádá kruhovou mřížku vlevo za kabinou.
  • Kamo D:TAH-1G s/n 67-15623 od cvičné jednotky, základna Fort Rucker v Alabamě, duben 1974. Vrtulník je celoolivový s výraznými oranžovými doplňky a velkým bílým číslem na trupu. Fotografii tohoto vrtulníku jsem bohužel nenalezl.
  • Kamo E: AH-1G s/n 66-15270 od cvičné jednotky v USA. Vrtulník je celoolivový s výraznými oranžovými doplňky a velkým bílým číslem na trupu. Oproti předešlým schématům nenese žádnou výzbroj. Oproti jediné mně známé fotografii jsem nenašel výraznější odchylku.

Srovnání s předlohou

Pojďme se ale podívat jak je na tom nová Cobra po stránce shody s originálem. Začněme rozměry, ty jsou převzaté z předpisu Armády USA TM 55-1520-221-10:

rozměr dle předpisu přepočet na mm přepočet do 1/72 v mm rozměry modelu v mm
délka trupu s pitotkou 45‘ 2,2“ 13 771,9 191,28 190,5
šířka trupu v místě kabiny 3‘ 914,4 12,7 13,0
rozpětí křídla 10‘ 4“ 3 149,6 43,74 45,0
rozpětí ocasních křidélek 6‘ 2“ 1 879,6 26,11 30,1
Ø nosného rotoru 44‘ 13 411,2 186,27 186,0
Ø vyrovnávacího rotoru 8‘ 6“ 2 590,8 35,98 36,0

Z tabulky je zřejmé, že rozměrově je model velmi přesný, jedinou zaznamenání hodnou odchylkou je rozpětí ocasních křidélek. Větší rozpětí křídla se zcela jistě dá zčásti eliminovat lepším slícováním dílů.

Při srovnání bočního pohledu je zřejmé, že model svou předlohu zpodobňuje velmi přesně. Jedinou zaznamenanou odchylkou je tvar krytky na levé straně ocasního nosníku, která má být oválná, nikoli čtvercová s oblými rohy.

Kruhová mřížka vlevo za kabinou  není přítomna na všech AH-1G, stejně tak první svislá linka rytí za křídlem (navazující na zadní hranu dílu sání k motoru). Proto při stavbě modelu doporučuji prostudovat fotografie konkrétní předlohy a tyto prvky případně opravit podle skutečnosti.

Rytí je přesně podle mého gusta – jemné a hluboké. Negativní nýty, kterými je ocasní nosník doslova poset, jsou ve skutečnosti pozitivní a jejich akceptování či neakceptování je otázkou vkusu každého modeláře.

Na modelářských fórech hodně komentovaným prvkem je tvar krytu motoru, který je ponejvíce označován za nafouklý. Je faktem, že tvar krytu vypadá „jinak“, ovšem hodnotu šířky trupu přes kryt motoru jsem bohužel nesehnal. Proto jsem tvar zkusil porovnat s fotografiemi. Kryt motoru opravdu vypadá, že je širší, ovšem mnohem větší vadou je viditelně odlišný tvar v průřezu. Boky krytů jsou výrazně méně zakřivené, než ve skutečnosti a jejich horní i spodní hrany jsou naopak příliš hranaté a stejně tak přechod do trupu je příliš ostrý, prakticky pravoúhlý. Zcela chybí plynulost přechodu krytu motoru do trupu a celé kryty motoru tak vychází příliš výrazné a vyloženě "krabicoidní".

Chybný je i tvar dílů, znázorňující vstupy vzduchu do motoru. Přiznám se, že když jsem díl sání přiložil na své místo, první co mě napadlo bylo "Co to sakra je?". Nemám v úmyslu kritizovat tloušťku jednotlivých lamel, protože technologické hranice vstřikování plastu nelze překonat ani předvolebními sliby. Nerozumím ale, proč je rámeček lamel znázorněn jako vystupující nad povrch, když ve skutečnosti je víceméně zarovnaný s okolním povrchem. Stejně tak nesmyslný je i prolis za lamelami sání, kde je ve skutečnosti jen linka paneláže.

Velmi odlišný je celkový tvar dílu. Příliš velký schod na přední by šel částečně napravit patřičným sbroušením dosedací plochy, ale výraznou odchylku vykazují i horní a spodní hrany dílu. Díl tak vychází jakoby nafouklý. Špatně se to popisuje, nicméně při porovnání s fotografiemi předlohy je odchylka zřejmá.

Problematický může být i tvar prolisů před sáním vzduchu. Jejich, v modelu ztvárněná zalomená podoba odpovídá pozdějším sériím AH-1G. Mnoho AH-1G mělo tyto prolisy rovné, včetně těch, nabízených v kamuflážních schématech, strojů nasazených ve Vietnamu nebo vrtulníků IDF. Naopak například pro vrtulníky španělského námořnictva tvar prolisů v modelu odpovídá.

Osobně se mi nelíbí ani tvar výtokové roury od motoru. Osazení na zadní hraně roury je v modelu příliš velké, spíše by slušel výraz příruba. Osazení je ve skutečnosti téměř nevýrazné. Je zajímavé, že podobně nesmyslné osazení má i výtoková tryska modelu DeHavilland Vampire stejného výrobce. Že by nějaká záliba konstruktéra 3D modelu…?

Dělení dílů navíc jen ztěžka umožňuje pořádné slícování dílů trysky. Ta se sestává ze střední části, která je rozdělena svisle a je součástí výlisků polovin trupu. Zevnitř trupu se k ní přilepí vnitřní část trysky a naopak zezadu se ke střední části přilepí koncový prstenec s osazením. Tohle by pořádně neslícoval a nezačistil snad ani japonský umělec miniatur Uko Ješita. Osobně bych upřednostňoval výtokovou rouru, která by se jako celek vsadila až do hotového trupu. Vnitřní díl trysky by přitom stačilo prodloužit o cca 1,5mm, což v technologických možnostech výrobce zcela jistě je.

Další tvarovou chybou trupu, byť ne tak výraznou, je přechod přední části krytu reduktoru do trupu bezprostředně za kabinou, který ve skutečnosti vytváří výraznou křivku. Na modelu tato křivka vychází méně výrazná, málo prohnutá. Příčinou je příliš malé zaoblení vršku trupu, čímž vznikla deformovaná přechodová křivka.

Naopak pochvalu zaslouží boční stěny krytu reduktoru, které při čelním pohledu mají správný vypouklý tvar.

Výlisky přídavného pancéřování na levé straně přídě trupu odpovídají skutečnosti. Pouze otvory na spodní desce pancéřování, které jsou znázorněny zahloubením, bude potřeba provrtat skrz. Jednak otvory byly průchozí i ve skutečnosti a za druhé deska pancíře jinak nedosedne na povrch trupu. Pravda, alternativou by bylo i odříznutí pozitivně znázorněných zámků dveří zásobníku munice na trupu, ovšem první varianta je ve výsledku mnohem modelovější.

Příčná stěna za střeleckou věží je mylně ztvárněna jako rovná s ostrými vnějšími hranami. Ve skutečnosti je kónická se sraženými vnějšími hranami. V důsledku této chyby vychází zdeformovaně bílý pruh u kamuflážního schématu C2.

Kokpit je ztvárněn z plastových dílů. Přístroje na palubních deskách jsou znázorněné zahloubením a obtiskem, palubní deska pilota odpovídá ranému výrobnímu provedení. Obě desky víceméně odpovídají skutečnosti, drobné odchylky jsou zanedbatelné.

Boční panely kokpitu vypadají chudě, ovšem ani ve skutečnosti nebyly o nic bohatší. Za joystickem na pravé straně kabiny operátora chybí čalouněná opěrka předloktí, na levém panelu pak chybí páka. Stejně tak v obou kokpitech chybí pedály řízení i když rozumím, že vylisovat takhle subtilní díly je obtížné. Nechybí však pantograf ovládání střelecké věže, jehož ztvárnění v pastu těžko může být lepší, přece jenom technologické limity jsou neúprosné.

Zadní stěna kokpitu odpovídá pozdějším verzím Cobry, proto je potřeba ji odříznout a nahradit správným dílem, na což návod zřetelně upozorňuje.

Sedačky mají špatný tvar sedáku, namísto vydutého tvaru mají být mírně vyklenuté nahoru. Horní vnitřní rohy zadního pancíře sedaček je třeba seseknout pod úhlem 45°, stejně jako jsou seseknuté rohy vnější.

Podvěsná výzbroj modelu sestává ze tří typů bloků neřízených raket ráže 70 mm, 7-rané M157 (LAU-32A) a M158 (LAU-68A) a 19-raný M200 (LAU-61A), kontejnery M18 (SUU-11A) s šestihlavňovým rotačním kulometem ráže 7,62 mm a konečně subsystém M35 se šestihlavňovým rotačním kanónem M195 ráže 20 mm a typickými nábojovými schránkami, připevněnými na bocích trupu.

Veškerá tato výzbroj odpovídá skutečnosti, je zpracována velmi detailně, téměř na hranici možností technologie. Nábojové schránky 20 mm kanónu mají správný tvar i velikost, jenom bude potřeba věnovat pozornost slícování s povrchem trupu.

Závěr

Model rozměrově odpovídá měřítku, výlisky jsou čisté s řadou hezkých detailů, krásným rytím, křišťálově čistými čirými díly, bohatou detailní výzbrojí. Model však sráží několik výrazných tvarových chyb, z nichž nejvíce do očí bijící je tvar kapoty motoru a sání vzduchu k motoru. Na otázku "vyplatilo se počkat?" si musí každý modelář odpovědět sám.

Nerad to říkám, ale já asi budu čekat dál...

Jaroslav 'Tango' Hátle, SPL Liberec

Redakce ModelWebu děkuje firmě MPM Production / Special Hobby za poskytnutý vzorek k recenzi.

Rubrika Letadla - Náhledy do krabiček, Special Hobby, Vrtulníky - 1:72 | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.