Pozvánka na přednášku ‘Letectví ve východních Čechách 1918 – 1939’

19.9.2011 - 4 592 přečtení

mt-plakat3

Redakce ModelWebu zve všechny zájemce na přednášku kolegy modeláře PhDr. Pavla Petra o historii meziválečného létání ve východních Čechách, která se uskuteční v pátek 23. září 2011 v 17:00 hodin v Městském muzeu v Moravské Třebové. Přednášku bude doprovázet prezentace v PowerPointu, ve které shlédnete více než sto fotek, často běžně nepublikovaných, některé ze soukromých alb.

Letectví ve východních Čechách 1918 - 1939

PhDr. Pavel Petr

Přednáška bude věnována historii letectví ve východních Čechách v časovém rozmezí let 1918 – 1939. V rámci vymezeného regionu je sledována výstavba letišť, působení útvarů vojenského letectva i rozvoj civilního (především sportovního) letectví. Pojednáno je též o leteckém průmyslu a výrobě letadel v letecké továrně v Chocni i na dalších místech východních Čech. Pozornost je věnována také československým opatřením v oblasti ochrany obyvatelstva před leteckými útoky. Zpracované téma je přitom zasazeno do širšího historického kontextu, a to nejen v rámci celého Československa, ale také mezinárodně politické situace Evropy dvacátých a třicátých let 20. století. Největší důraz je v tomto směru samozřejmě kladen na události v Německu. V nezbytné míře bude v přednášce popsána také letecká technika, používaná naším vojenským letectvem a její porovnání s letouny zařazenými na sklonku třicátých let do výzbroje německé Luftwaffe. Zmíněny jsou také vývojové trendy, které se v té době ve vojenském i civilním letectví uplatnily ve světě a názory našich a zahraničních vojenských odborníků na úlohu letectva v budoucí válce.

V přímé souvislosti s Moravskou Třebovou pak lze uvést např. září 1922 a aviatickou produkci rakousko – uherského leteckého esa první světové války a rodáka z nedaleké Rudné Josefa Siegela, přelet vzducholodi Italia na jaře roku 1928, leteckou havárii, při které v září 1931 u Moravské Třebové zahynul velitel Leteckého pluku č. 1 Augustin Charvát, zahájení výstavby dodnes sloužícího letiště ve Starém Městě u Moravské Třebové v roce 1935 či působení zdejší Četnické letecké hlídky a jejího velitele, poručíka Josefa Kloboučníka v létě roku 1938.

mt-plakat3

Rubrika Zprávy | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.