1/72 D-558-1 Skystreak “NACA”, Special Hobby

19.7.2011 - 711 přečtení

5575-3730-thickbox Další přebal stavebnice letounu Douglas D-558-1 Skystreak firmy Special Hobby mapuje historii služby tohoto typu ve federálním úřadu pro podporu leteckého výzkumu NACA (National Advisory Committee for Aeronautics). Stavebnice je uváděna pod katalogovým SH72214 D-558-1 Skystreak 'NACA'


Douglas D-558-1 Skystreak 'NACA'

Tomáš 'Raptor' Mařík

Model: D-558-1 Skystreak „NACA“
Měřítko: 1/72
Katalogové číslo: SH72214
Výrobce: Special Hobby
Plastových dílů: 44+2 (z toho jeden pro 'NACA')
Resinových dílů: 12
Fotoleptaných dílů: 21

Historie typu:

Historie programu D-558 spadá do roku 1944 kdy byla v USA uzavřena dohoda mezi letectvem US Army (pozdějším USAF), letectvem US NAVY a NACA na společném postupu při výzkumu vysokých subsonických a supersonických rychlostí a k nim přidruženému výzkumu aerodynamických řešení a konstrukcí. Bohužel, společný postup záhy selhal na neschopnosti obou vzájemně rivalských vojenských složek dohodnout se na spolupráci a především vývojové linii. USAF tak ve spolupráci s NACA 16.3.1945 objednalo u firmy Bell konstrukci tří kusů  čtyřkomorovým raketovým motorem XLR-11 poháněného experimentálního letounu Bell XS-1 (jež se později, označen již XS-1, stal v pilotáži capt. C. E. Yeagera prvním letounem u nějž bylo úředně potvrzeno překročení nadzvukové rychlosti). Naproti tomu US NAVY ve spolupráci s NACA vypracovalo projekt třífázového výzkumného programu D-558. První fáze měla zahrnout konstrukci turbínovým motorem poháněného letounu, ve druhé fázi se počítalo s letounem poháněným smíšeným, raketo-turbínovým pohonem a konečně třetí fáze měla vyvrcholit návrhem zkušebního vzorku bojového námořního letounu využívajícího zkušenosti předchozích fází.

Fairly HAVE half. Wont reminds these at you the buy cialis the thick or on product than waxing and skin Unscented stars...

Přestože doposud nebyly hotovy kompletní specifikace a docházelo k řadě změn (a to zejména ve směřování třetí fáze která oscilovala mezi původním záměrem postavit prototyp bojového supersonického námořního letounu a záměrem postavit hypersonický zkušební letoun), firma Douglas Aircraft Factory vypracovala předběžný projekt tří letounů vyhovujících v té době aktuálním specifikacím. Po posouzení tohoto návrhu bylo 22.6.1945 objednáno dopracování konstrukce a stavba šesti letounů D-558-1 poháněných turbínovým motorem s postranními a centrálním vstupem vzduchu k motoru a spolu s nimi i tří letounů D-558-2 se šípovým křídlem a kombinovaným turbíno-raketovým pohonem (tyto letouny následně létaly pod označením Douglas D-558-2 Skyrocket). Třetí fáze byla odložena s tím že o její realizaci se rozhodne až po výsledcích předchozích dvou fází (reálně ovšem byla odložena navždy ve prospěch pozdějších letounů North American X-15 a Douglas D-558-3 Skyflash tak zůstal pouze na papíře).

Jak už bylo řečeno, původní projekt D-558-1 počítal se stavbou šesti letounů poháněných proudovým motorem s centrálním i postranními vstupy vzduchu k motoru. Ještě ve stadiu návrhů však došlo jak k redukci počtu letounů z původních šesti na pouhé tři tak i k zásadním konstrukčním změnám samotného D-558-1 u nějž byly vypuštěny postranní vstupy vzduchu k motoru a původně středoplošná koncepce letounu byla modifikována na dolnoplošnou. Rovněž došlo k úpravě přední části trupu upravené na samostatně oddělitelný modul, který měl v případě letu vysokou rychlostí umožnit snazší záchranu pilota. Ten měl oddělit nejprve přední část trupu a po jejím zpomalení na bezpečnou rychlost samostatně opustit i tento modul. Letoun byl poháněn motorem Allison J-35-A-11 (původně vyvíjen firmou General Electric s označením TG-180) a byl mimo pilota, paliva a pilotážích přístrojů nést i 250 měřících a zkušebních přístrojů odhazovaných v případě nouze spolu s přední částí trupu.

První vzlet prvního prototypu výrobního čísla 37970 uskutečnil zalétávací pilot firmy Douglas Aircraft Factory dne 15.4.1947 na letecké základně Muroc, přičemž byly zjištěny problémy se zavíráním podvozku. Po jejich nápravě, dodání druhého prototypu výrobního čísla 37971 (oba byly v charakteristickém červeném zbarvení) a zacvičení posádek spojeným s výměnou původní kapkovité kabiny za novou rychlostní s ostrou hranou a plochými skly, byly zahájeny rychlostní zkoušky. 20.8.1947 na prvním prototypu vytvořil Cdr. T. F. Caldwell světový rychlostní rekord 1031,049 km/h a převzal tak světový primát německému  pilotovi Heini Dittmarovi, který předchozí rekord 1004,500 km/h vytvořil 2.10.1941 na prototypu Me-163A V4. Ne však na dlouho, protože jen o pět dní později Caldwellův rekord překonal hodnotou 1047,356km/h Maj. M. E. Carl. První prototyp byl následně US Navy předán zpět výrobci ke zkouškám aerodynamických konstrukcí (při jedné ze zkoušek překonal v pilotáži zkušebního pilota G. Maye v klesání i rychlost zvuku) a přídavných nádrží, přičemž po vykonání celkem 101 letů byl předán NACA. Zde však nikdy nelétal a sloužil pouze jako zdroj náhradních dílů. Dnes je vystaven v Národním muzeu námořního letectví v Pensacole na Floridě.

Druhý prototyp výrobního čísla 37971 byl NACA předán v listopadu 1947 po předchozím vykonání 27 zkušebních letů a sloužil ke zkouškám přístrojů. Bohužel, při vzletu k 19. letu u NACA došlo krátce po vzletu k destrukci kompresoru motoru J-35-A-11 a katastrofě při které zahynul zkušební pilot NACA Howard C. Lilly. Třetí prototyp předaný z výroby přímo NACA nebyl určen k překonávání rychlostních rekordů nýbrž byl používán k intenzivnímu výzkumu vysokých subsonických rychlostí přičemž za svou kariéru uskutečnil 81 výzkumných letů (z toho 78 pod NACA). Poslední z nich uskutečnil 10.6.1953 a dnes je možné jej spatřit v Carolinas Aviation Museum v Charlotte v Severní Karolíně.

Stavebnice:

Stavebnice se do rukou modeláře dostává v méně praktické kartonové krabici s bočním otevíráním. Na boxartu lze nalézt zdařilou letovou kresbu prvního prototypu D-558 z období zkoušek přídavných nádrží na koncích křídel v pozdější, 'oploutvené' podobě.Zadní strana krabice obsahuje vyobrazení bokorysů všech šesti schémat zbarvení nabízených výrobcem.

Plastové díly jsou dodány ve dvou rámečcích z nichž první je shodný s předchozím provedením stavebnice z doby rychlostních zkoušek a obsahuje základní součástky a díly modelu a druhý obsahuje doplňkové díly přídavných nádrží pro umístění na konce křídel (pozitivní je že výrobce nabízí jak jejich původní variantu bez ploutví tak i pozdější 'oploutvenou' i s naznačenými kontaktními plochami což jednak usnadňuje stavbu a navíc respektuje i skutečnost že pozdější provedení nádrží bylo oproti předchozímu dvoudílné a není tak při úpravě nutno dorývat dělící spáru.

Všechny díly jsou negativně ryté s dostatečnou ostrostí a hloubkou jež se z technologických důvodů mírně ztrácí na kolmých plochách formy avšak náprava je velmi jednoduchá. Fakt že jde o shortrunovou stavebnici je nutno vzít v úvahu avšak po prozkoumání dílů tyto neobsahují obvyklé nešvary této technologie (na dílech se vyskytuje jediný otřep a to na dílu pitotstatické trubice) a jejich provedení tak lze považovat za velmi zdařilé. Jedinou faktickou nevýhodou tak zůstávají dva vyhazovače umístěné v ústí vstupu vzduchu k motoru jež bude při stavbě nutno odstranit, avšak vzhledem k jejich dostatečnému vystoupnutí nad povrch výlisku je velmi reálné, že při této proceduře modelář vystačí pouze se skalpelem a brusným papírem. Za určitou nevýhodu lze rovněž považovat reálně dosti tenké křídlo rozdělené na horní a spodní část jež i přes dobré a ostré zpracování hran dílů bude vyžadovat úpravy výsledné odtokové hrany. Vzhledem k nepříliš komplikované konstrukci by tak možná bylo výhodnější křídlo vyrobit s již nalisovanými komplety křidélek a klapek, případně s kompletními horními plochami.

Průhledné díly jsou dodány ve dvou kusech v samostatných chránících rámečcích a obsahují původní kulatý cvičný překryt kabiny (ten nicméně nepoužijeme) a pozdější rychlostní s ostrou hranou v přední části a s plochými skly. Díly jsou bez škrábanců a přiměřené tloušťky.

Polyuretanové odlitky jsou rovněž provedeny velmi pěkně a při jejich čištění nebude nutné žádné zásadní úsilí. Zvláště oceňuji výrobcem použitý způsob nastykování dílů kol a bubnů brzd k nálitkům, jež minimalizuje nepříliš příjemné čištění a dotmelování silných vtoků a vtokových ploch.Pochvalu si rovněž zaslouží čistě a ostře odlité pitotstatické trubice.

Fotoleptané díly jsou umístěné na jedné planžetě a mimo základní bižuterie kokpitu, tedy leptané palubní desky, beranů řízení a poutacích pásů obsahují i díly podvozkových krytů, protistřihových nůžek, etc. Jejich provedení je perfektní a bez chyb.

Obtiskový aršík je výrobkem firmy AVI Print a obsahuje dobře čitelné kompletní obtiskové sady pro všech šest zbarvení modelu.Bohužel, zde modelář narazí na značné úskalí protože ač je nabízeno následujících šest zbarvení a modifikací letounů, stavební návod zahrnuje pouze tři z nich (A, C a E) s odkazem na stránky www.cmkkits.com kde lze nalézt zbylé tři avšak reálně zde dosud uveřejněny nejsou a je tak nutno se řídit dostupnými podklady na internetu.

 • Schéma A
  D-558-I Skystreak buno 37970, Ship #1, zkušební pilot Gene May, říjen až prosinec 1948
 • Schéma B
  D-558-I Skystreak buno 37971, Ship #2, zkušební pilot NACA Howard Lilly, 3.5.1948 (v tomto zbarvení  letoun havaroval)
 • Schéma C
  D-558-I Skystreak buno 37972, Ship #3, zkušební pilot NACA John F. Griffith, červen 1950
 • Schéma D
  D-558-I Skystreak buno 37972, Ship #3, konec roku 1950
 • Schéma E
  D-558-I Skystreak buno 37972, Ship #3, květen 1952
 • Schéma F
  D-558-I Skystreak buno 37972, Ship #3, 1953

Závěr:

Model Douglas D-558-1 Skystreak jak v původní verzi tak v provedení z období služby u NACA představuje neokoukané a zajímavé doplnění sbírky pro sběratele rychlostních a experimentálních strojů. S výjimkou drobného renoncu se schématy zbarvení (tu však lze připsat spíše na účet hromadných aktualizací webových stránek než liknavosti výrobce) lze stavebnici hodnotit jako velmi zdařilou a bez dalších výhrad ji doporučit.

Tomáš 'Raptor' Mařík

Redakce ModelWebu děkuje firmě Special Hobby za poskytnutí vzorku k recenzi.

Rubrika Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1/72 D-558-1 Skystreak “NACA”, Special Hobby

Komentáře

Komentáře jsou zakázány.