1/32 HGW Decal FE.2b Cockpit

3.3.2012 - 7 674 přečtení

zahlavi

Moje první blízké setkání s "dřevěnými" obtisky od HGW.

A co teď budeme dělat s olejovkami ???

Libor "Hellboy" Mužík

Název: HGW Decal FE.2b Cockpit
Výrobce: HGW
Kat. číslo: 532027
Měřítko: 1/32

Úvodem:

Pro stavební recenzi letounu FE.2b od Wingnut Wings, jsem díky laskavosti pana Bobka z firmy HGW obdržel dva doplňkové sety k tomuto modelu. Jednalo se o poutací pásy (132062) pro tuto stavebnici (jejich recenze bude součástí stavby modelu) a obtisky dřeva do kokpitu stroje, s nimiž Vás chci obšírněji seznámit.

Předem se přiznám, že jsem k "dřevěným dekálům" zpočátku přistupoval s despektem, který se zvolna měnil až v konečné nadšení.

Obsah balení:

V pečlivě zalepeném obalu, vypodloženém kartónem, najdeme dva obtiskové aršíky. První s obtisky s dřevěnou strukturou pro díly kokpitu letounu a druhý s obtiskem pro plátěnou část letounu.

Využití na modelu

Jednotlivé díly jsou tvarově předpřipraveny pro jednotlivé díly modelu. Označené jsou podle kódů dílů z návodu Wingnut Wings. Jednotlivé dekály jsou o něco větší, aby bylo možné je oříznout přímo na části, pro kterou jsou určeny. Pro stavbu modelu použijeme všechny.

Poznatky ze stavby

Podkladová barva:

Díly jsou částečně transparentní, takže můžeme barvou podkladu řídit konečný odstín výsledného dřevěného povrchu. Firma HGW doporučuje jako podkladovou barvu pod obtisky bílou a žlutou.

Po vyzkoušení na destičce jsem pro stavbu modelu FE.2b použil jako podkladové barvu okrovou 11M a žlutou 02M od Agamy.

Jednotlivé díly je třeba po nastříkání zvoleným podkladovým odstínem důkladně přelakovat lesklým lakem, jinak by jsme si velmi zkomplikovali přesné usazení obtisku na konkrétní díl.

Usazovací vodičky

Používal jsem Decalset a Decalsol od p.Douska, který je totožný s usazovacími vodičkami od firmy HGW.

Reakce obtisků na tyto vodičky byla bezproblémová. Pouze tam, kde se obtisk odmítal přizpůsobit (členitá palubní deska) jsem použil jako "donucovací" prostředek osvědčený Hypersol od Agamy.

Práce s obtisky

Díky použití dvou odstínů podkladu jsou výsledné odstíny dřeva odlišné, tak jako na replice stavěné na Novém Zélandu.

Po proschnutí obtisků jsem opravil barvou drobné chyby a všechny díly přelakoval Sidoluxem.

Problémy při usazování obtisků

Při přenášení obtisků na konkrétní díly je potřeba dát si pozor na to, že jsou obtisky extrémně tenké. To v praxi znamená že je třeba dát velký pozor při posouvání jednotlivých dílů na podkladovém papíře před umísťováním na jednotlivé díly.

Snadno se nám totiž může stát, že se nám okraj obtisku nebude oddělovat od podkladového papíru směrem ven, ale že nám bude kopírovat podkladový papír na jeho rubovou stranu.

Druhým, větším problémem daným extrémní tenkostí obtisku je to, že se špatně nanáší na složitě tvarované díly. To se projevilo při nanášení na schránku na zásobníky která má tvar dvojitého válce. Přes všechnu mojí snahu obtisk přilnul tak rychle a dobře, že jsem jej při usazování do prostřední prohlubně uprostřed natrhl. Naštěstí se vše dalo později opravit trochou barvy.

Toto a horší reakce na usazovací vodičky na velmi členité palubní desce byly jediné problémy nanášení obtisků na díly stavebnice.

Problém s palubní deskou bude dle mě dostupných informací řešen v dalším setu s leptanými doplňky.

Závěr

Přes již zmíněny počáteční despekt, který byl spíše jen z určité nedůvěry k něčemu novému, musím konstatovat že "dřevěné" obtisky představují nový směr a pokrok ve ztvárnění povrchu letounů Velké války.

Jako jejich hlavní výhody bych vyzdvihl výrazné urychlení ztvárnění dřevěných částí letounů, protože stačí počkat do druhého dne (ne několik dní jako při prosychání olejových barev) na proschnutí obtisků a můžeme vesele pokračovat ve stavbě.

Jako druhou výhodu bych viděl větší variabilitu odstínů a směrů orientace při vedle sebe ležících panelů potahu.

Nevýhodou je ovšem veliká náchylnost k natržení obtisků při umísťování na model, která je daná extrémně slabou sílou obtisku.

Celkově si myslím, že "dřevěné" dekály představují významný pokrok při ztvárňování dřevěných povrchů na našich modelech. Teď ještě nějaký samo-vyplétací vlasec a nebo ochočený pavouček a bude to.

Pár fotek hotového povrchu na modelu FE.2b

Libor "Hellboy" Mužík, chmelnice.org

Redakce ModelWebu děkuje firmě HGW za vzorek poskytnutý pro účely recenze.

Rubrika HGW, Letadla - 1:32, Letadla - Obtisky | Bez komentářů

Komentáře

Napsat odpověď.

Musíte být přihlášeni, abyste mohli odpovědět.